Slussen
Slussenprojekt på gång. Foto: Lennart Johansson.

Okej att dela upphandling på fyra

KAMMARRÄTTEN Kammarrätten friar Stockholms stads upphandling av den expertgrupp som hyrts in för att granska Slussenprojektet. Expertkonsulterna anses ha alltför olika profil för att kunna bedömas vara av ”samma slag”.

Stockholms stad direktupphandlade fyra konsulter för att ingå i en expertgrupp med uppdrag att granska det omdebatterade Slussenprojektet. Den sammanlagda kostnaden för dem överskred gränsen för när direktupphandling är tillåten, vilken är 505 800 kronor.

Förvaltningsrätten kom fram till att kontrakten skulle räknas samman och att det var otillåtet att hoppa över annonsering enligt lagen om offentlig upphandling. Detta med resultatet att avtalen bedömdes som ogiltiga.

Kammarrätten gör en annan tolkning av rättsläget och ändrar underinstansens dom. Den nya bedömningen görs utifrån ett ”marknadsanpassat synsätt”.

Det konstateras att upphandlingarna är av samma slag om de olika tjänsterna typiskt sett tillhandahålls av en enskild leverantör på marknaden. I detta fall menar domstolen att experternas granskningsarbeten har haft delvis olika inriktningar.

Eftersom experterna har skiftande utbildning och arbetslivserfarenhet och ansvarar för olika delar av granskningen är upphandlingarna inte av samma slag. Respektive upphandling låg under beloppsgränsen för direktupphandling – alltså frias Stockholms stad från anklagelsen om att ha agerat i strid med lagen om offentlig upphandling.

Något gehör för invändningen att samtliga kontrakterade leverantörer har granskat samma material utifrån identiskt givna utgångspunkter ges inte. Inte heller det faktum att granskningarna dessutom resulterade i en gemensam rapport.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *