Miljardupphandling tillbaka på ruta ett

Leveranser för två miljarder kronor står på spel i HBV:s stora vitvaruupphandling. Efter en årslång domstolsprocess är upphandlingen tillbaka på ruta ett med uppenbar risk för avtalslöshet efter nyår.

IKEA

HBV diskvalificerade anbudet från BSH Home Appliances på grund av att det inte uppfyllde ställda krav. Upphandlingen av vitvaror till landets kommunägda bostadsbolag gick till Electrolux och Elektroskandia.

I sin överklagan ansåg BSH att även de båda konkurrenternas bud borde ha underkänts. Domen gick dock företaget emot. En anbudsgivare som rätteligen uteslutits under kvalificeringsfasen kan enligt förvaltningsrätten inte betraktas som en presumtiv leverantör.

Kammarrätten har nu återförvisat ärendet till förvaltningsrätten för ny bedömning. I domen pekas på det faktum att det inte finns några andra anbud att anta i upphandlingen om det visar sig att varken Electrolux och Elektroskandia inte fyller ställda krav. BSH har därmed ett berättigat intresse att få sina invändningar mot de vinnande bolagen prövade.

Under tiden tickar klockan. Vid årsskiftet går nuvarande vitvaruavtal ut och det kan inte förlängas ytterligare. HBV förhandlar just nu med samtliga befintliga leverantörer i syfte att möjliggöra att ett tillfälligt, interimistiskt, avtal för första kvartalet 2016.

Rekommendationen till bostadsbolagen är nu att se över behovet innan årsskiftet och att innan den sista december beställa de utbytesspisar, tvättmaskiner med mera som behövs i närtid.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *