Malmö stad tvingas att riva avtalet

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Rättsläget kring hyresundantaget är inte så oklart som Malmö stad velat göra gällande. Kammarrättens ogiltigförklaring av kommunens avtal kring ett bygge för 340 miljoner kronor kvarstår sedan högsta instans nekat prövningstillstånd.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten gick emot Malmö stads avtal om ett boende för hemlösa på Limhamn. Bedömningen var att avtalet, som på 20 år är värt 340 miljoner kronor, borde ha upphandlats.

Enligt en enig kammarrätt har kommunen haft bestämmande inflytande över projekteringen av fastigheten med cirka 130 lägenheter. Detta bevisas av bland annat mejlkonversationer.

– Det borde säga sig själv att den typen av hyresavtal inte regleras av upphandlingslagen, sa det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas Schönström när Sydsvenskan granskade affären.

Malmö stad hävdade ett oklart rättsläge och tog ärendet vidare till högsta instans. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dock inte prövningstillstånd.

Kammarrättens dom står sig med andra ord, vilket innebär att avtalet med Skånska Strand förklaras ogiltigt. Kommunen löper nu risk för att behöva betala skadestånd till fastighetsbolaget.

Denna långdragna upphandlingsprocess har präglats av största politiska oenighet. Malmömoderaterna anser att socialdemokraterna agerat djupt oansvarigt mot kommunens skattebetalare:

– Hela processen har varit fel från början och ett vansinnigt sätt att slösa bort Malmöbornas pengar, säger Helena Nanne, oppositionsledare i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Malmö stad tvingas att riva avtalet

  1. Hade varit lätt om kommunen läst konkurrensverkets rapport fallgropar vid entreprenadupphandling.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *