Falköping
Alla borde ha informerats. Foto: Mostphotos.

Lovade leverantör för mycket

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Falköpings kommuns löfte till en leverantör om förlängd avtalsspärr var inte vatten värt. Enligt en dom från högsta instans får en upphandlande myndighet visserligen förlänga spärrtiden, men då måste också alla anbudsgivare få veta vad som gäller.

Det var mycket att göra vid Falköpings kommun i samband med tilldelningsbeslut i upphandlingen av en ny temalekplats. Det tog tid för kommunen att få fram information som en klagande anbudsgivare önskade.

Som kompensation för detta förlängdes avtalsspärren. Innan den först angivna spärrperioden löpt ut skickade kommunen ett mejl till Lappset där sista datum för överprövning flyttades fram från den 5 juli 2018 till den 9 juli 2018.

Trots att Lappset lämnade in sin överprövningsansökan under den av kommunen förlängda avtalsspärren ansåg förvaltningsrätten av den kommit in för sent. Bedömningen var att upphandlande myndighet saknar laglig möjlighet att besluta om en längre avtalsspärr efter det att underrättelse om tilldelningsbeslut skickats ut.

Kammarrätten avslog leverantörens överklagande med i huvudsak samma motivering. Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att en upphandlande myndighet får förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.

Enligt den färska domen innehåller varken direktiven eller lagen om offentlig upphandling något uttryckligt förbud för en upphandlande myndighet att förlänga en pågående avtalsspärr. Det kan inte heller utläsas av förarbetena till den svenska lagstiftningen att en upphandlande myndighet skulle sakna en sådan möjlighet.

Till detta kommer att en upphandlande myndighet redan från början får besluta om en längre avtalsspärr än minimifristen. En ordning som innebär att en upphandlande myndighet får förlänga en pågående spärrperiod är vidare förenlig med syftet med de bakomliggande direktivreglerna, att garantera berörda anbudsgivare och anbudssökande en rätt till en effektiv överprövning av beslut i upphandlingen.

Det finns dock ett men. En förlängning får bara ske genom att myndigheten skickar ut en ny underrättelse enligt LOU 12 kap. 12 § första stycket till samtliga anbudssökande och anbudsgivare innan den pågående spärrperioden har löpt ut.

I detta fall hade kommunen skickat e-postmeddelandet med uppgift om förlängd spärrperiod endast till en leverantör. Bara om samtliga berörda hade fått samma meddelande skulle avtalsspärren ha förlängts. Leverantörens överklagande avslås därmed eftersom det kom in för sent.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *