Leverantör inte tillräckligt proffsig

Sjöfartsverket förnekar att upphandlingen av navigationsstöd för lotsar var riggad. Klagande företags lösning bedöms inte leva upp till lotsarnas krav.

Förvaltningsrätten har nyligen fått True Headings överprövning av Sjöfartsverkets lotssystemsupphandling på sitt bord. Leverantören menar att upphandlingen var riktad mot Sakhalin, alltså det företag som vann.

I sitt pressmeddelande skriver True Heading att man sett ett antal frågetecken kring framför allt hur den specifikation som låg till underlag för upphandlingen har tillkommit. Bedömningen är att Sakhalin haft möjlighet att i direkt dialog med Sjöfartsverket bygga upp den funktionalitet som krävts. Inga andra aktörer har givits samma möjlighet.

Lisa Lewander, chefsjurist på Sjöfartsverket, avfärdar anklagelsen om riggad upphandling:

– Alla leverantörer har i marknadsanalysen behandlats lika och dialogen har genomförts i god tid innan upphandlingen annonserades.

Lotsarna har sedan 2008 varit utrustade med ett PC-baserat navigationsstöd. Inför köpet av nästa generations stödsystem påpekas att alla leverantörer fått information om de funktioner som är nödvändiga i ett navigationsstöd för professionellt bruk.

Sjöfartsverket noterar att True Heading på webben marknadsför sin produkt Seapilot som en navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

– True Headings programvara lever i dagsläget inte upp till dessa krav och den överprövade upphandlingen avser inte att anskaffa ett system som kräver utveckling, säger Lisa Lewander.

Som Inköpsrådet tidigare rapporterat har Sjöfartsverket fått omfattande kritik för sin upphandling av räddningshelikoptrar. Såväl Konkurrensverket som Konstitutionsutskottet och Riksrevisionen har haft invändningar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *