Lättade i efterhand på obligatoriskt krav

Ännu en kommun får den hårda vägen lära att även bilagor hör till upphandlingsdokumenten. Förvaltningsrätten anser att Sundbybergs stad i efterhand inte kan vika från kravet på svenska som anbudsspråk.

Förenklingsutredningen Malmö

När Sundbybergs stad bad om anbud av IT-hårdvara såsom stationära och bärbara datorer samt klienter ställde kommunen krav på att anbuden skulle vara på svenska. Caperio vann upphandlingen med resultatet att B2B överklagade med hänvisning till anbudshandlingar på annat språk.

Caperio hade till sitt anbud fogat bilagor på engelska. Det handlar om dokument som bland annat ska bekräfta att offererade produkter lever upp till TCO-kraven. Förvaltningsrätten dömer kommunen att göra om upphandlingen och det är inte första gången som en upphandling faller på engelska bilagor.

Så här i efterhand ångrar Sundbyberg uppenbarligen stad det ovillkorliga svenskakravet. Kommunen invänder genom att konstatera att de delar av anbudstexten som Caperio författat är på svenska.

Som försvar för att ha frångått kravet på anbudsspråk slår kommunen också fast att ”vissa engelska uttryck i upphandling av IT-hårdvara måste kunna godtas för att säkra kravuppfyllnad”. De engelska bilagorna, som alltså kommer från leverantörer, finns inte att tillgå på svenska.

Faktiskt gör språkkravet att det inte finns något godkänt anbud i upphandlingen.

Domstolen pekar för sin del på att potentiella leverantörer måste kunna vara säkra på att obligatoriska krav upprätthålls under hela upphandlingsprocessen. Kravet på svenska som anbudsspråk beskrivs som tydligt, adekvat och rimligt. Därför borde vinnande anbud ha förkastats.

Kanske kan anbud på engelska till och med vara ett sätt att öka konkurrensen? Det är något som Framtidenkoncernen i Göteborg nu provar tillsammans med Sabo för att få in fler anbud.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *