Inger Ridderstrand-Linderoth
Inger Ridderstrand-Linderoth kritiserar landstingsupphandling. Foto: DNV.

Långt ramavtal hämmar konkurrensen

Sju regioner och landsting anklagas för lagbrott vid upphandling av läkemedelstjänster. Det sjuåriga ramavtalet beskrivs som alltför långt.


Konkurrens­kommissionen, som det myndighetsliknande namnet till trots är en näringslivsfinansierad expertgrupp, kritiserar sju landsting och regioners gemensamma upphandling av läkemedelstjänster.

Ramavtalet för successiva avrop av tjänster för dosdispensering av läkemedel har upphandlats i ett gemensamt förfarande av Inköp Sörmland Västmanland. Den maximala avtalstiden är sju år.

– Landstingets långa avtal strider mot upphandlingslagen och riskerar att sätta konkurrensen ur spel under en alldeles för lång tid, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

I och med att avtalet med Svensk Dos inte innebär några fasta volymer klassar hon det som ett ramavtal – och då är sju år en alltför period. Enligt en bestämmelse som har funnits i lagen sedan år 2008 får ett ramavtal normalt inte tecknas för mer än fyra år.

– Eftersom den begränsningsregel som följer av lagen varken är ny eller särskilt komplicerad finns det skäl att rikta kritik mot lands­tinget, som uppenbarligen behöver se över sina upphandlings­rutiner, säger Inger Ridderstrand-Linderoth.

Kammarrätten lyssnade inte på landstingens argument om att den längre löptiden var nödvändig på grund av den utrustning som Svensk Dos måste köpa in för att sköta uppdraget. Rätten dömde till klagande Apotekstjänsts fördel och i domen slås fast att upphandlingen ska göras om.

Målet är dock överklagat. Berörda landsting ställer sig därför frågande till att Konkurrenskommissionen framför kritik innan rättsfrågorna har vunnit laga kraft.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *