Konsten att handla under gränsen

Falu kommun kunde inte invänta en ny upphandling efter det att avtalet med NCC brutits utan direktupphandlade akuta asfaltsjobb. Fast det gick enligt förvaltningsrätten inte korrekt till.

I våras vann NCC Roads den beläggningsupphandling som genomfördes av Falu kommun. Parterna blev dock snabbt oense om vad man kommit överens om och kommunen bröt avtalet.

– Vi står för långt ifrån varandra i frågan för att komma vidare. Därför häver vi avtalet och går vi vidare med en ny upphandling, förklarade Henrik Andersson, chef för trafik- och markenheten vid Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnads­förvaltning.

Att häva ett avtal är ovanligt. Henrik Andersson bedömer att det var nödvändigt. Hans önskan var att nå samförstånd i frågan, men läget bedömdes som helt låst:

– I praktiken skulle totalkostnaden bli betydligt högre än det antagna anbudet och det kan vi inte acceptera.

I väntan på en ny upphandling, som beräknas vara klar våren 2016, har Falu kommun genomfört en direktupphandling för akuta arbeten från Peab. Eller, rättare sagt, upphandlingarna, eftersom det handlar om två kontrakt värda 503 000 kronor respektive 505 500 kronor.

NCC Roads överklagade direktupphandlingarna och förvaltningsrätten har nu ogiltigförklarat avtalen. Henrik Andersson anser att man följt gällande lagstiftning och handlat för Falubornas bästa eftersom ej återställda schaktarbeten kan resultera i personskador.

– Vi strävar alltid efter att ha professionella relationer med våra entreprenörer och tycker att NCC:s agerande är beklagligt, säger han.

Kommunen menar också att NCC inte lidit någon ekonomisk skada. Detta eftersom företaget inte lämnat anbud trots att de tillfrågats om att delta.

– Vi anser att domen är felaktig, och vi kommer nu att analysera och överväga om vi ska överklaga till kammarrätten, säger Falu kommuns stadsjurist Leif Nilsson.

Falu kommun har tidigare dömts till åtta miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att utan upphandling ha tecknat avtal om gatuarbeten med Peab.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *