Per Karlsson
Per Karlsson förlorar i högsta instans. Foto: Dan Sjunnesson.

Konkurrensverket förlorar prestigemål

Konkurrensverkets förlorar ett högprofilerat mål som rör misstänkt kartellsamarbete inför en upphandling. Patent- och marknadsöverdomstolen friar de tre vårdföretagen.


Aleris, Capio och Hjärtkärlgruppen stämdes år 2013 av Konkurrensverket. De tre vårdbolagen anklagades för att ha samarbetat på ett otillåtet sätt inför Stockholms läns landstings upphandling av klinisk fysiologi år 2008.

Överenskommelsen gick ut på att parterna, oavsett vem som vann, skulle dela på de upphandlade uppdragen. Sådan volymdelning var enligt tingsrättens dom inte tillåten.

Konkurrensverket yrkade på sammanlagt 30 miljoner kronor i kartellböter. Det beloppet justerade domstolen ner till 28 miljoner kronor, varav merparten föll på Aleris.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör nu en helt annan bedömning. Tingsrättsdomen upphävs och vårdföretagen frias på samtliga punkter, vilket bland annat innebär att företagens kostnader för processen på cirka 20 miljoner kronor betalas av skattekollektivet.

– Jag kan konstatera att Patent- och marknadsöverdomstolen inte delar tingsrättens uppfattning att samarbetsavtalen mellan vårdföretagen syftade till att begränsa konkurrensen, säger Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket.

Karin Kaloczy, vd för Aleris Sjukvård, kan för sin del pusta ut. Hon välkomnar att domstolen nu slutligt slår fast att Aleris agerade helt lagligt och korrekt:

– Även om vi hela tiden varit förvissade om att vi handlat rätt har detta varit en påfrestande juridisk process. Det känns därför skönt att vi nu kan lägga detta bakom oss, säger hon.

Enligt den färska domen var samarbetet inte av sådan art att det kunde anses syfta till att begränsa konkurrensen, bland annat på grund av att det inte var visat att några angivna volymer hade delats mellan företagen. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg inte heller det var visat att samarbetet fått till resultat att konkurrensen begränsats.

Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson betonar att domen inte ska uppfattas som ett carte blanche för konkurrerande leverantörer att samarbeta i olika frågor:

– Konkurrenter måste se upp och vara försiktiga även i fortsättningen om de har kontakt med varandra.

Domen kan inte överklagas.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *