Kaxigt tecknat tillfälligt pendelavtal

Christian Hoffmann

Bäst att låta vinnaren sköta trafiken i väntan på dom enligt Christian Hoffmann. Foto: Andreas Lundberg.

Stockholms läns landsting förbereder sig på lång väntan på dom för den överprövade pendeltågstrafiken. Utan annonsering tecknas ett tillfälligt avtal på upp till fyra år med upphandlingsvinnaren MTR.

Kommentus metodhandboken

Stockholms läns landstings trafikförvaltning tecknar ett tillfälligt avtal, utan föregående annonsering, med MTR för SL:s pendeltågsverksamhet i Stockholm. Detta för att säkra trafiken efter det att nuvarande avtal går ut den 10 december i år.

MTR kammade i fjol hem tilldelningsbeslut i denna prestigeupphandling som på 14 år är värd cirka 30 miljarder kronor. Det tillfälliga avtalet tecknas eftersom SJ begärt överprövning.

Om domstolsprocessen faller ut till SJ:s fördel kan det bli flera entreprenörsbyten. Avtalet med upphandlingsvinnaren vittnar därför om viss självsäkerhet från upphandlarsidan.

– Att ingå ett avtal med MTR har valts för att fullfölja upphandlingsresultatet samt att förvaltningen anser det är mest sannolikt att vi når framgång i överprövningsprocessen, bekräftar Christian Hoffmann, presskommunikatör vid Stockholms läns landstings trafikförvaltning.

Trafiken beskrivs som samhällskritisk. Det temporära avtalet med MTR förklaras vara det bästa ur både resenärs- och verksamhetsperspektiv. Alternativet hade varit att förlänga med dagens entreprenör som är SJ-ägda Stockholmståg.

Enligt Christian Hoffmann medför valet inga merkostnader om landstinget vinner överprövningen:

– Verksamhetskostnaderna med MTR är lägre jämfört med nuvarande avtal med Stockholmståg och med väsentligt större omfattning och kvalitetskrav.

Det temporära avtalet är i grunden samma avtal som det avtal som tilldelats MTR i den tidigare upphandlingen. Avtalstiden är dock kortare:

– Som längst fyra år, men med möjlighet för trafikförvaltningen att säga upp avtalet tidigare, säger Christian Hoffmann.

Det går inte idag att förutse hur lång tid den juridiska processen kommer att ta.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *