Kamp om datacentermiljarder börjar nu

Datacenterupphandlingen är klar efter en nästan årslång överprövningsprocess. Sex leverantörer får slåss om årliga inköp från staten på runt en miljard kronor.

Efter en tids avtalslöshet är det nu möjligt att avropa datacentertjänster på statligt ramavtal. Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet har i sin upphandling tecknat avtal med Atea, Cygate, Infront IT-Partner, Network Services, Proact och Tele2 Business.

Med detta markeras slutet på en lång domstolsprocess. Inköpscentralen fattade tilldelningsbeslut redan i april i fjol, vilket resulterade i att sju anbudsgivare lämnade in ansökningar om överprövning.

I slutet av 2016 avslog förvaltningsrätten samtliga dessa överprövningar. Två anbudsgivare gick vidare till nästa instans, men kammarrätten gav ingen av dem prövningstillstånd.

Fredrik Svensson, vd på Network Services, tycker att det är oerhört glädjande att man äntligen kommit i mål med ramavtalet:

– Detta är ett strategiskt viktigt avtal för oss, då vi redan idag har en stor leverans till offentlig sektor.

Proact betjänar redan idag kunder inom offentlig verksamhet som till exempel Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och Lantmäteriet. Lena Eskilsson, vd för Proact IT, ser avtalet som en viktig faktor för ett modernt datacenter:

– Särskilt positivt är att det nu blir lättare för offentliga verksamheter att välja mellan egen drift, hybridlösningar och att få sin datacenter-leverans genom tjänster.

Datacenterupphandlingen ersätter två gamla avtal. Servrar och lagring (som upphörde den 31 augusti i fjol) samt nätverksprodukter (som gällde fram till den 31 november 2016) har slagits samman. Det nya regionindelade avtalet trädde i kraft den 10 mars. Utöver ett rikstäckande avtal tecknas det för norra, östra och södra Sverige.

Det är möjligt att avropa såväl hårdvara som program, molntjänst och tillhörande konsulttjänster på samma avtal. Typiska produktområden som omfattas är servrar, lagringssystem, kablage, rack, säkerhetskopiering, intrångsdetektering och övervakning. Installation, konfiguration och migrering är exempel på konsulttjänster.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Samtliga leverantörer inom aktuell region ska få skriftlig avropsförfrågan. Den tilldelningsgrund som ska användas är ekonomiskt mest fördelaktiga anbud alternativt lägsta pris.

Kammarkollegiet uppskattar att omsättningen på de tidigare avtalen till sammanlagt runt en miljard kronor per år. Avtalslängden är två år och det finns dessutom möjlighet till förlängning i ytterligare högst två år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *