Åsa Sundqvist Olsson
Åsa Sundqvist Olsson gläds inte över förvaltningsrättens långa handläggning. Foto: Bo Nordlin.

JO-anmäler sölig förvaltningsrätt

Nästan två år efter tilldelningsbesked är överprövningen av HBV:s stora vitvaruupphandling inte klar. Förvaltningsrätten anmäls nu till Justitieombudsmannen för att inte ha prioriterat ärendet.


I november 2014 slutförde HBV sin upphandling av vitvaror. I och med att HBV är inköpscentral för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag var volymen rejäl. Värdet på denna ramavtalsupphandling landar totalt på cirka två miljarder kronor.

Trots att nästan två år har gått väntar HBV fortfarande på ett avgörande i överprövningen. Därför anmäler HBV nu förvaltningsrätten till JO.

– Så här får det inte gå till, säger Åsa Sundqvist Olsson, vd på HBV. Vi representerar våra medlemsbolag och vill med vår JO-anmälan tydliggöra det oacceptabla i denna hantering.

Upphandlingen överprövades till förvaltningsrätten av en leverantör som inte kvalificerade sig. Ärendet har sedan dess vandrat upp till Högsta förvaltningsdomstolen.

Domarna har hela tiden varit till HBV:s fördel – men överklagats varje gång.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i november i fjol att hänvisa ärendet tillbaka till förvaltningsrätten som inte ansågs ha prövat samtliga påstådda brister i det ursprungliga ärendet. Det HBV protesterar mot är att domstolen lät ärendet ligga i mer än ett halvår utan åtgärd, trots att mål om överprövning enligt LOU ska avgöras med förtur.

– Det är vår förhoppning att denna anmälan ska förhindra att andra drabbas på liknande sätt, avslutar Åsa Sundqvist Olsson.

Hon slår fast att bostadskrisen inte underlättas när ärenden fastnar på detta sätt i det rättsliga maskineriet. Bostadsbolagen tvingas pausa byggprojekt och hitta mer kostsamma lösningar, vilket Sveriges hyresgäster i slutändan får betala.

Christian Groth, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm, har tagit del av kritiken:

– Jag behöver sätta mig in i ärendet i hela dess vidd och vill nu inte föregripa vårt yttrande till JO.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *