Jättebildskärm inte absolut nödvändig

Den jättelika bildskärmen i Borås kongresshus är olaglig. Det kommunala bolaget hyrde en skärm när tidsfönstret för upphandling rann ut på grund av överprövning och otydligt förfrågningsunderlag.

I maj i fjol vann Improd upphandlingen av den spektakulära elva meter breda LED-skärmen i Borås Kongress, före detta Folkets hus. Fast Akademiplatsens tilldelning överklagades och efter det avbröts upphandlingen på grund av otydligheter i förfrågningsunderlaget.

Även beslutet att avbryta hamnade i förvaltningsrätten. När det skedde började oron för att ha en skärm på plats vid invigningen i slutet av november att sprida sig.

Akademiplatsen tecknade i augusti ett tillfälligt hyresavtal med Ledgruppen. Hyrskärmen kostar 175 000 kronor i månaden.

– Vi gjorde bedömningen att vi måste ha en skärm. Vi hade inget annat val, säger Helena Alcenius, vd för Akademiplatsen, till SVT Nyheter Väst.

Hyreskontraktet tecknades på tolv månader, vilket innebär en otillåten direktupphandling. Improd, som tog avtalet till domstol, anser att tidsnöden helt beror på Akademiplatsens snäva planering där en rättsprocess inte rymdes.

Dessutom, menar man, har det funnits flera goda alternativ till att bryta mot lagen. Som temporär lösning hade det exempelvis varit möjligt att hyra in projektorer till en betydligt billigare peng.

Denna lösning hade inte heller gynnat någon LED-väggsleverantör. I och med att montering och transport kostar menar Improd att det vid en kommande upphandling är en stor konkurrensfördel att redan ha utrustningen på plats.

Så blir det nu inte. När hyresavtalet ogiltigförklarats ska storbildsskärmen monteras ner. Fram till dess att en korrekt upphandling genomförts blir kongresshuset alltså utan skärm.

Akademiplatsen håller inte med om att man har planerat dåligt. Upphandlingen inleddes på våren eftersom det av byggtekniska skäl inte var möjligt att starta den processen tidigare. I det ger förvaltningsrätten medhåll.

Däremot slår domstolen fast att skärmbehovet inte är absolut nödvändigt för exempelvis allmän säkerhet och ordning. Därför är det inte möjligt att utnyttja de undantag som ges för att sluta kontrakt utan föregående annonsering.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *