Amal Al-Djaber
Amar Al-Djaber funderar på nästa instans. Foto: Zian.

Inte fel med jättemånga konsulter

Upphandlingsmyndigheten vann myndighetens första överprövade upphandling. Fast förvaltningsrätten konstaterar samtidigt att det omtvistade kravet inte var optimalt utformat.

Upphandlingsmyndighetens upphandling av upphandlingskonsulter innehåller en rejäl dos av prestige. Både för myndigheten och de företag som kommer att anlitas.

Zian var högst rangordnad i det tilldelningsbeslut som myndigheten fattade innan lucia i fjol. Det beslutet återtogs en vecka senare. I januari korades Ecenea, vars anbud först underkänts, som etta.

Upphandlingsmyndigheten efterfrågade minst två konsulter som var och en når uppställda krav på kompetens och erfarenhet. Ecenea gödslar rejält genom att presentera cv:n för inte färre än 24 konsulter. Enligt utvärderingen brister hälften av dem på något sätt i kravuppfyllelse.

Så som förfrågningsunderlaget är utformat anser Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult på Zian, att kravet på att var och en av offererade konsulterna ska uppfylla minimikraven inte är uppfyllt. En överprövning lämnas in.

– Frågan är intressant och vägledande för hur myndigheter och enheter ska förhålla sig till prövning av anbud som dels innehåller bevisning som uppfyller minimikraven och dels bevisning som inte uppfyller minimikraven, säger han.

Förvaltningsrätten går i sin dom på Upphandlingsmyndighetens linje. Bedömningen är att Ecenea uppfyllt kvalificeringskravet och inte haft fördel av sitt ”konsultöverskott”.

Amar Al-Djaber har ännu inte bestämt sig för nästa steg, men överväger att överklaga domen.

– Det finns ett stort intresse att få ett klargörande från högre instans. Det skulle vara fel att inte överklaga domen.

Hans uppfattning är att det skulle vara förödande för upphandlare om synsättet skulle kvarstå.

– Detta innebär att upphandlaren måste pröva all bevisning som lämnas i en upphandling och reservera sig för konsulter som inte uppfyller ställda krav. Det betyder att myndigheter ska anta delar av ett anbud.

Tror du att kammarrätten i så fall skulle ta upp ärendet?

– Förvaltningsrätten har ju konstaterat att kravet inte varit optimalt utformat, så jag ser att det finns möjlighet att vinna i nästa instans.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Inte fel med jättemånga konsulter

  1. Har inte detta tills viss del redan prövats genom kammarrättens dom 2971-16* där Kammarrätten höll med förvaltningsrätten i deras bedömning att när anbudsgivaren frivilligt offerera fler än den obligatoriska arbetsledaren så ska även arbetsledare nummer 2 o.s.v. uppfylla kraven?

    * Se https://inkopsradet.se/domstolskoll/ och sök på sidan efter ”överskottsinformation”. Själva domen finns direkt på http://www.konkurrensverket.se/beslut/1_20160628150323_201606271041klar.pdf

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *