Ingen uteslutning: förseelse för gammal

Uteslutning ur en upphandling med hänvisning till allvarligt fel i yrkesutövningen kan inte ske hur lång tid som helst efter brottet. Det slår kammarrätten fast i en färsk dom.


Sollentuna kommun uteslöt anbudet från DN Trädgård & Markskötsel vid upphandlingen av markskötsel vid bland annat skolor och förskolor. Företagets tidigare företrädare hade brukat osanna fakturor och det ansåg kommunen var ett allvarligt fel i yrkesutövningen.

Bolaget menade för sin del att det är orimligt att stängas ute från den offentliga marknaden för en förseelse som i tid ligger så pass långt tillbaka i tiden. Enligt kammarrätten är användning av osanna fakturor definitivt att betrakta som ett allvarligt fel i yrkesutövningen, inte minst med tanke på det förslagna tillvägagångssättet.

De aktuella fakturorna skrevs åren 2005 och 2006 och skattemålet avser taxeringsåren 2006 och 2007. Detta betyder att det har förflutit närmare tio år från det första fakturafusket till det att anbudstiden i den aktuella upphandlingen gick ut i början av år 2015.

Enligt domen är det så lång tid att det inte på denna grund är proportionerligt att utesluta företagets anbud. Fast något ingripande blir det inte. Kammarrätten slår fast att det uteslutna anbudet inte uppfyller de krav som ställdes i upphandlingen, och därmed kan företaget inte bli aktuellt för tilldelningsbeslut.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *