Ingen särbehandling här inte

Stockholms läns landsting har skött upphandlingen av pendeltågstrafiken enligt regelboken. Förvaltningsrätten tycker inte, som SJ, att vinnaren MTR särbehandlats.

Kommentus metodhandboken

I fjol kammade MTR Gamma hem LUF-upphandlingen av pendeltågstrafiken i Storstockholm. Stockholms läns landstings tilldelningsbeslut överklagades av SJ som menade att MTR favoriserats i slutförhandlingen.

Av sammanlagt fem anbudsgivare lämnade SJ och MTR de två ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden i upphandlingen. Båda bjöds in till förhandlingar, ur vilka MTR alltså gick som vinnare trots att SJ hade det bästa budet inför förhandlingen.

Enligt SJ:s begäran om överprövning hade landstinget brutit mot den grundläggande principen om likabehandling. Åsikten var att MTR fått mer vägledning kring svagheterna i sitt anbud. Man anser också att ”innovationsparametrarna” i utvärderingsmodellen saknar stöd i förfrågningsunderlaget.

Förvaltningsrätten konstaterar att förhandlingarna med SJ respektive MTR delvis har tagit sikte på olika frågor, men att detta inte per automatik strider mot likabehandlingsprincipen. Avgörande är i stället hur förhandlingarna har genomförts och vilken information som kommunicerats med anbudsgivarna.

Domstolen gör bedömningen att SJ inte visat att landstinget har handlat i strid med likabehandlingsprincipen. Därmed saknas enligt domen anledning för ingripande från förvaltningsrättens sida.

Oklart om SJ väljer att gå vidare i processen. Klart är att landstinget säkrat trafiken efter den 10 december i år, då nuvarande avtal med SJ-ägda Stockholmståg går ut, genom att direktupphandla MTR.

Det är ingen liten affär som kampen står om. Uppdraget, som löper på tio år med förlängningsoption på ytterligare fyra år, är värt cirka 30 miljarder kronor.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *