Ann-Sofie Lillberg
Andelen överprövningar har inte ökat enligt Ann-Sofie Lillberg. Foto: Upphandlingsmyndigheten.

Ingen fördel med tidig överprövning

Åtta av tio överprövade upphandlingar bedöms som korrekta och bara ynka tre procent överprövas före tilldelningsbeslut. Det framgår av den hittills sannolikt mest omfattande klartläggning av överprövningsmål som genomförts i Sverige.

Åtta av tio överprövade offentliga upphandlingar bedöms av domstol som korrekt genomförda. Cirka 20 procent av överprövningarna leder till framgång för leverantören och upphandlingen får göras om eller rättas.

– Det visar att offentlig upphandling i Sverige generellt håller god kvalitet, säger Ann-Sofie Lillberg, enhetschef på Upphandlingsmyndighetens affärsenhet.

Det är på uppdrag av regeringen som Upphandlingsmyndigheten kartlagt och analysera hur det står till på överprövningsområdet. Den 150-sidiga rapporten ska användas som faktaunderlag i utredningen kring flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor.

Av de sammanlagt 2 799 upphandlingar som överprövades under åren 2015-2016 har tusen stycken gåtts igenom. Det noteras att hela 97 procent av alla överprövningar sker efter tilldelningsbeslut.

– Brister och krav som skulle kunna upptäckas i tidigare skede överprövas alltså ofta först efter att tilldelningsbeslutet har offentliggjorts.

Samtidigt verkar det inte finnas något incitament för leverantörer att reagera tidigt. I de tre procent av överprövningarna där ansökan gjorts före tilldelning har leverantören inte vunnit bifall i högre utsträckning jämfört med överprövningar där ansökan har lämnats in efter att tilldelningsbeslutet har meddelats.

Rapporten avfärdar ryktet att antalet överprövade upphandlingar har ökat:

– Enligt statistiken har överprövningarna snarast minskat de senaste fem åren från, 8,0 procent år 2012 till 7,4 procent år 2016.

Analysen ger vid handen att konsekvenserna av överprövade upphandlingar ofta är besvärliga för både upphandlande myndigheter och leverantörer:

– Men möjligheten att överpröva upplevs ändå av båda parter som viktig för rättssäkerheten, säger Ann-Sofie Lillberg.

Ungefär hälften av leverantörerna som begär överprövning företräds av juridiska ombud i överprövningsprocessen, främst då medelstora och stora leverantörer. Den merkostnaden verkar betala sig.

– Av dessa är det cirka 30 procent som får bifall i sin ansökan om överprövning, alltså en högre andel än genomsnittet, säger Ann-Sofie Lillberg.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *