Lena Micko
Lena Micko är på det hela taget nöjd. Foto: Hans Alm.

Hyfsat nöjd med föreslagna förenklingar

Förenklingsutredningens förslag mottas överlag positivt av SKL som helt klart hör till de tyngsta remissinstanserna. Processkostnadsansvaret går hem medan det finns en tvekan kring föreslagen ansökningsavgift vid överprövning.

Den 1 februari är sista dag för remissvar på förenklingsutredningen. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ställer sig positiv till flera av förslagen.

– Vi har under lång tid påpekat att det behövs ett enklare regelverk för upphandling, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Förslagen kring enklare regler för upphandlingar under tröskelvärdena uppskattas. Eftersom merparten av de upphandlingar som görs är under dessa nivåer noteras att utformningen av bestämmelserna har stor betydelse för kommuner och regioner.

– Det är bra att utredningen presenterar förslag som kan bidra till bättre möjligheter att genomföra upphandlingar. Det gynnar både våra medlemmar och invånarna, fortsätter Lena Micko.

Inga invändningar mot förslaget om processkostnadsansvar. Ansökningsavgiften på 7 500 kronor för överprövning ifrågasätts dock. Om man ska ha en ansökningsavgift är åsikten att den bör stå i proportion till det tänkta kontraktsvärdet.

Enligt SKL:s remissvar bör direktupphandlingsgränsen höjas rejält. Däremot tycker man inte att gränsen, av praktiska skäl, ska skrivas in lagen. Möjligheterna att komplettera och förtydliga inlämnade anbud bör ökas.

Lena Micko passar också på att lufta lite missnöje med utredningen. Frågan om avtalssamverkan mellan upphandlande myndigheter anses inte ha fått tillräcklig uppmärksamhet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *