Jon Radefalk
Jon Radefalk berättar mer om Securitas initiativ på årets SOI-konferens. Foto: Securitas.

Helt rätt att tona ner LOU-taktiken

I somras beslutade Securitas att lägga det ”LOU-taktiska spelet” åt sidan. Bolagets Jon Radefalk ångrar inte att man tog detta initiativ – som uppmärksammats också utanför säkerhetsbranschen.

Bevaknings- och säkerhetstjänster är ett upphandlingsområde som genom åren präglats av överprövningar. Securitas lovade i somras att tona ner ”LOU-taktiken” genom att bland annat inte ta fasta på formaliabrister i konkurrenters anbud om det på annat sätt framgår att kraven uppfylls.

Under årets SOI-konferens i Gävle mellan den 24 och 26 april kommer Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare vid Securitas i Sverige, att under måndagen berätta mer om detta initiativ. För Inköpsrådet bekräftar han att policyn kan ha kostat vunna uppdrag:

– Vi har i flera upphandlingar valt att inte begära överprövning trots att chanserna till framgång bedömts som goda.

I vissa fall har Securitas begärt överprövning. Jon Radefalk förklarar att det har varit i fall där upphandlande myndighet antingen valt att inte ha någon dialog överhuvudtaget eller där LOU tillämpats på ett direkt felaktigt sätt.

– Vårt mål är inte att undvika överprövning till varje pris.

Securitas nyckel är att vara öppna med information inför upphandlingar av säkerhetstjänster. Detta sker genom deltagande i olika nätverk, på seminarier och via direkta inbjudningar från upphandlare.

– Vi arbetar också proaktivt mot offentlig förvaltning genom dela med oss av information och tips i hur man handlar upp och följer upp säkerhetsleveranser.

Just nu arbetar man till exempel med att ta fram ett omfattande material, med bland annat kravspecifikationer, tjänstebeskrivningar och lämpliga utvärderingsmodeller, som ska kunna användas av upphandlare. Paketet väntas bli klart mot årets slut.

– Materialet syftar inte till att ge Securitas direkta fördelar. Målet är en ökad förståelse för säkerhetsmarknaden, vilket kommer att gynna hela branschen och dess beställare, poängterar Jon Radefalk.

Hur har upphandlare och konkurrenter reagerat på ert löfte?

– Offentliga beställarna har i mångt och mycket varit mycket positiva, även om vi dessvärre fortfarande har långt kvar med att komma bort från endast lägstprisutvärderingar.

Att Securitas initiativ som sådant är känt råder ingen tvekan om.

– Vi har till och med lyckats få civilminister Ardalan Shekarabi så pass intresserad av vårt initiativ att han nu i mars tar sig tid at träffa oss för att prata lite om upphandling av säkerhetstjänster.

För några veckor sedan var Jon Radefalk på en nätverksträff för inköpare. En person kom under fikapausen fram till honom och undrade om han kände till Securitas löfte. Han ler åt minnet och säger att det var roligt att få berätta att han var en av dem som varit med och tagit fram denna nya policy:

– Det blev en kul och givande diskussion med stor samsyn på både problem och lösningar i två helt olika branscher.

Han önskar att fler branschkolleger ska arbeta i linje med Securitas löfte, men tror att det kommer att låta vänta på sig ett litet tag till.

– Alla har inte möjlighet att arbeta långsiktigt i den lågmarginalbransch som vi lever i.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *