Crister Fritzson
Crister Fritzson undrar vad som egentligen hände. Foto: Stefan Nilsson.

Han vill veta vad som hände

SJ ger inte upp hoppet om att kunna erövra pendeltågstrafiken i Stockholm. Förvaltningsrätten kommer nu att få analysera Stockholms läns landstings val av MTR.


MTR kammade hem uppdraget, värd 30 miljarder kronor, att köra SL:s pendeltåg i Stockholm under minst tio års tid. Fast SJ ger inte upp. En ansökan om överprövning har lämnats in till förvaltningsrätten.

SJ motiverar den just inledda rättsliga kampen med att man vill säkerställa att avtalet tilldelas på rätt grunder och i linje med gällande rätt. Bolaget kan inte med säkerhet avgöra om förhandlingarna har skett i enlighet med likabehandlingsprincipen.

– Efter genomläsning av upphandlingens förhandlingsprotokoll har frågeställningar uppkommit som behöver analyseras närmare, bekräftar SJ:s vd Crister Fritzson.

När landstinget sammanställde anbuden efter sista inlämningsdag var SJ:s anbud prismässigt bäst. Även när övriga parametrar gällande kvalitet vägts in var bolagets erbjudande starkast, med ett bud på 29 miljoner kronor under tvåan.

Då inleddes förhandling med de två bästa anbudslämnarna, alltså SJ och MTR. När tilldelningsbeslutet kom visade det sig att MTR sänkt sitt anbudspris med 69 miljoner kronor och fått uppdraget.

Crister Fritzson har bett Stockholms läns landstings trafikförvaltning att lämna upplysningar om utformningen av och ange de relativa fördelarna med det valda anbudet. Landstinget har inte hunnit svara och därför väljer SJ att ansöka om överprövning innan tiden för detta går ut.

– Vårt anbud förlorade med så liten marginal att det är nödvändigt att vi utreder vad som hände under förhandlingarna, säger Crister Fritzson som vill veta vad som fällde avgörandet.

Om svaren som SJ begärt är tydliga – och det framgår att upphandlingen i sin helhet har skett i enlighet med lagen – kommer överprövningsansökan att dras tillbaka.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *