Lotta Nibell
Bröt mot lagen för att slippa ställa in evenemang. Foto: Natalie Greppi.

Göteborgs varumärke står över lagen

Ett inställt mästerskap väger tyngre än lagen om offentlig upphandling. Den bedömningen gjorde Göteborgs stads eventbolag Gotevent när man gick mot flera upphandlingsdomar.


Göteborgs evenemangsbolag Gotevent har fått svidande kritik för sitt arrangemang av EM i Ridsport tidigare i år. Publikt blev tävlingen lyckad, men det kan knappast sägas om planering, upphandling och ekonomisk uppföljning.

Underskottet för EM-tävlingen har vuxit sig så stort att Gotevents kassa mer eller mindre är tömd. Bolaget har tvingats upprätta kontrollbalansräkning.

Som Inköpsrådet tidigare rapporterat har företaget ignorerat förvaltningsrättens och kammarrättens domar. Avtal för ridbanor ingicks under pågående avtalsspärr.

Enligt Lotta Nibell, vd för Gotevent, var beslutet nödvändigt för att kunna genomföra tävlingen. Alternativet hade varit att ställa in:

– Vår bedömning är att ett inställt mästerskap skulle ha inneburit kostnader på drygt 60 miljoner kronor.

I den beräkningen ingår inte eventuella skadeståndskrav från det Internationella Ridsportförbundet, sponsorer och andra partners.

– Vi har inte heller räknat med de negativa konsekvenserna som ett inställt evenemang med stor sannolikhet hade fått för Göteborgs stads varumärke som internationell evenemangsstad, fortsätter Lotta Nibell.

Göteborg & Co visar på goda turistekonomiska effekter av mästerskapet. Stadens hotell, restauranger och övriga näringsidkare har tjänat uppskattningsvis 150 miljoner kronor, pengar som man hade gått miste om vid en avlysning.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Göteborgs varumärke står över lagen

  1. Att man är sent ute med upphandling och inte tar höjd för en överprövning är inte skäl till att kringgå lagen om offentlig upphandling. Även om jag har förståelse för att det idag är en mardröm då domstolarna har långa handläggningstider och kan driva domar upp till ett år i två instanser innan man är färdig. Här måste något hända. Det är inte rimligt med så långa handläggningstider av överprövningsmål. Det kostar skattebetalarna enorma summor pengar. Idag är det nästan så att man firar om man inte får en överprövning på sin upphandling. Det har gått till att bli absurdum med överprövningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *