Gör dålig upphandling till principsak

Ljusnarsbergs kommun gör ett upphandlingsärende till principsak. Kommunen vägrar att betala tillbaka det EU-stöd som krävs åter efter en underkänd upphandling.


Förvaltningsrätten anser att Ljusnarsbergs kommuns upphandling av konsulter i det så kallade Bergskraft 11-13-projektet var felaktig. Kravbilden skräddarsyddes för att passa en viss konsult. Kommunen försökte få prövningstillstånd i kammarrätten, men det lyckades inte.

Till kraven för ”EU-delen” av stödpengarna, som beslutades i maj år 2011, hör bland annat att upphandlingar ska genomföras på ett korrekt sätt. I och med att så alltså inte var fallet har EU krävt pengar tillbaka.

Det handlar om 1,3 miljoner kronor som kommunen inte vill betala tillbaka. Nu hamnar ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen. Bo Wallströmer, kommunchef i Ljusnarsbergs kommun, säger till Nerikes Allehanda:

– Vi vill att denna fråga prövas principiellt.

I sin överklagan skjuter kommunen in sig på en principfråga: förutsägbar myndighetsutövning. Det slås fast att stödpengarna sedan länge är både beviljade och förbrukade. Detta näringslivsprojekt pågick under åren 2011 till 2013.

Att så här långt i efterhand göra återkrav anser Ljusnarsberg strida mot rättssäkerheten.

Som ett bevis på att inget fel har begåtts för kommunen fram att ingen av konkurrenterna begärt överprövning. Dessutom noteras att Tillväxtverket haft insyn, bland annat genom projektmöten, och borde ha reagerat långt tidigare om upphandlingen varit felaktig.

Därför, menas det, borde Tillväxtverket betala tillbaka pengarna till EU:s kassa istället för att belasta skattebetalarna i Ljusnarsberg som med runt 5 000 invånare hör till landets minsta kommuner.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *