Goda argument räddar uteslutet anbud

Underpriser på vissa poster behöver inte diskvalificera ett helt anbud. Trafikverket får efter en färsk dom från Högsta Förvaltningsdomstolen vika sig gentemot NCC Roads.

Förvaltningsrätten och kammarrätten gav Trafikverket, som uteslöt NCC Roads, rätt. Högsta förvaltningsdomstolen anser däremot att verket gjorde fel som förkastade företagets anbud på vägunderhåll i Borlänge med motiveringen att det var onormalt lågt.

NCC Roads lämnade ett anbud med negativa belopp på en del av sammanlagt 225 poster. Trafikverket bedömde att det fanns risk för att de underprissatta arbetena inte skulle komma att utföras enligt kontraktsvillkoren.

Om den bedömningen höll bolaget inte med. Man ansåg att en fullgod förklaring lämnats och den går ut på att NCC:s prissättning grundar sig på kommersiella bedömningar baserade på lång erfarenhet av Trafikverket som kund.

I och med att konkurrensen om denna typ av kontrakt är mycket hård valde företaget att lämna rabatt genom negativa priser på ett fåtal poster istället för en generell rabatt. Man påpekar att lågt pris på enstaka poster saknar betydelse när anbudet i dess helhet inte är onormalt lågt.

Priserna förklaras också med möjlighet att få tilläggsarbeten samt öppning av nya affärsmöjligheter även gentemot andra lokala kunder. NCC har även tidigare offererat negativa priser till Trafikverket utan att få klagomål på brister i utförande av dessa kontrakt.

Sist, men inte minst, slås fast att företaget har finansiella muskler att klara en eventuell förlust.

Trafikverket avfärdar NCC:s förhoppning om tillkommande arbeten som ”högt risktagande”. I andra kontrakt mellan Trafikverket och NCC där det förekommer negativa priser har det varit fråga om lägre belopp.

Entreprenören klagade också på att Trafikverket inte har följt det kontradiktoriska förfarande som föreskrivs i LOU. Verket började inte med att skriftligen begära en förklaring till det låga anbudet och domstolen håller med om att visst avsteg skett.

Enligt domen ska underinstansernas avgöranden upphävas. I den rättade upphandlingen får NCC Roads anbud inte förkastas som onormalt lågt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *