Glasklara krav fäller fönsterputsare

Vinnaren av Kristianstads kommuns upphandling av fönsterputs har för dålig ekonomi. Förvaltningsrätten kräver att ny utvärdering ska göras och att Alliansstäds anbud då inte ska beaktas.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Alliansstäd uppfyllde inte kravet på god ekonomi i den upphandling av fönsterputs som Kristianstads kommun genomförde under våren. Ändå vann företaget uppdraget.

Mot detta invände konkurrenten Ecoputs som får rätt av förvaltningsrätten. Kommunen beordras att utvärdera anbuden på nytt och att inför detta omtag utesluta Alliansstäds anbud.

Kravet i upphandlingen var att anbudsgivarna skulle ha en god kreditvärdighet och minst 50 i rating enligt Creditsafe. Alliansstäd i Kristianstad når, mot säkerhet, nivå 35. Moderbolaget Alliansstäd i Sverige har rating -14.

Klagande bolag noterar att Alliansstäd i Kristianstad inte haft någon omsättning under flera års tid. Frågan är därmed också hur det står till med referensuppdragen.

Kristianstad bestrider bifall till ansökan. Enligt kommunen har bolaget lämnat underlag som bevisar att kravet på god ekonomi uppfylls. Med nya kunder ser det också ljust ut framåt. Dessutom har anbudsgivaren förklarat omstruktureringen som innebär att moderbolagets verksamhet och personal förs över till företaget i Kristianstad.

Referensuppdragen har visserligen genomförts av Sverigebolaget. Rent praktiskt har de dock utförts av personal och arbetsledning som nu verkar i Alliansstäd i Kristianstad.

Enligt förvaltningsrätten bevisar varken handlingar som bifogats anbudet eller dokument som kommunen hänvisar till att Alliansstäd har god ekonomi och god kreditvärdighet. Domstolen anser det dessutom vara ”näst intill självklart” att referenser ska vara egna och inte någon annans. Bakläxa även på denna punkt, alltså.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *