Hans Fälldin
Hans Fälldin överväger nästa drag. Foto: Håkan Nordström.

Gjorde en bra affär: belönas med böter

De båda länstrafikbolagen sparade pengar genom att uppgradera sina biljettsystem snarare än att köpa nytt. Trots en god affär drabbas de av upphandlingsskadeavgift.

Länstrafiken i Västerbotten och Västernorrlands läns trafik bytte biljettsystem under 2011. Till det var bolagen tvungna eftersom Fara Ticketing ville fasa ut den gamla lösningen (som tagits över från konkursade CPT).

Konkurrensverket reagerade på att bolagen inte konkurrensutsatte köpet och gick till domstol. Nu får övervakande myndighet förvaltningsrätten med sig i sin bedömning. Trafikföretagen döms till 1,9 miljoner kronor respektive 1,7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Det främsta argumentet för att slippa konkurrensutsättning var att det rörde sig om en uppgradering av befintliga system. Eftersom hårdvaran kunde fortsätta att användas blev det billigare att uppgradera än att köpa nytt.

I och med att ingen säljer program och hårdvara separat hade alternativet varit att anskaffa ett helt nytt biljettsystem. Uppgraderingen sparade därmed 12,7 miljoner kronor bara för Västernorrland. Bolagen ansåg att direktupphandling var tillåtet på grund av tekniska skäl samtidigt som det förelåg synnerlig brådska.

Beslutet om upphandlingsskadeavgift kommer efter en fyra år lång domstolsprocess.

Förvaltningsrätten, som ansåg att trafikbolagen kunnat åberopa undantaget för synnerlig brådska, avslog i december 2014 Konkurrensverkets ansökningar.

Domstolen prövade inte om undantaget för tekniska skäl varit tillämpligt. Verket överklagade och fick kammarrätten med sig. Eftersom förvaltningsrätten inte tagit ställning i frågan om tekniska skäl återförvisade kammarrätten målen för prövning i första instans.

Trafikbolagen överklagade kammarrättens domar till Högsta förvaltningsdomstolen. Där blev det dock inget prövningstillstånd. Förvaltningsrätten har nu kommit fram till att det inte förelåg tekniska skäl för en direktupphandling av biljettsystemen – och därför bifallit Konkurrensverkets ansökningar.

Sista ordet är sannolikt inte sagt i och med att de båda domarna 1441-15 och 1442-15 kan överklagas. På Inköpsrådets fråga om vad som händer härnäst svarar Hans Fälldin, administrativ chef vid Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län:

– Vi läser och analyserar för närvarande domen, och har ännu inte tagit ställning till hur vi avser göra.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *