Fritt fram för omdiskuterat krav

KAMMARRÄTTEN Krav på auktorisation är inte oproportionerligt. Kammarrätten ger Trelleborgs kommun rätt i upphandlingstvisten med Låscentralen och knäpper förvaltningsrätten på näsan.

Kommentus metodhandboken

Trelleborgs kommun ville att den nya leverantören av lås och säkerhetstjänster skulle vara auktoriserad och därmed också medlem i Sveriges Säkerhetsleverantörers Riksförbund. Låscentralens butik i Trelleborg hade inte denna auktorisation och företaget överklagade upphandlingen, som vanns av konkurrenten Isgrens, med motiveringen att kravet var oproportionerligt.

Låscentralen ansåg att kommunen gott skulle kunna utforma detta krav på ett annat sätt utan att göra avkall på kvaliteten. I vart fall vore det idé att inte kräva giltig auktorisation redan vid anbudstidens utgång.

Företaget pekar på att auktorisering tar tid. Upphandlingens korta svarstid ger inte exempelvis ett nyetablerat företag en fair chans.

Kammarrätten stämmer i sin dom in i kommunens åsikt om att lås till lägenheter och lokaler är en viktig säkerhetsfråga för kommunen. Krav på auktorisation, som är allmänt omdiskuterat, måste därför anses som proportionerligt.

Det noteras att det inte ställs krav på lokal butik i upphandlingen. Men, om sådan finns, ska den vara auktoriserad. Tilläggas bör att Låscentralens butik i Malmö, som också angavs i anbudet, har den efterfrågade auktorisationen.

Kammarrätten anser att Trelleborgs kommun inte handlade fel när Låscentralen uteslöts. Förvaltningsrättens dom, som innebar att anbudet skulle prövas, ändras därmed.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *