Fritt fram att kräva auktorisation

Krav på auktorisation som bevis på teknisk förmåga hamnar inte sällan i domstol. Förvaltningsrätten ger Landskrona stad rätt att kräva så kallad Tib-auktorisation


Helsingborgs Byggplåt budade i Landskrona stads upphandling av jobb på idrottshallen vid Dammhagskolan. Till de krav som ställdes på takläggarna hörde så kallad Tib-auktorisation.

Fast företaget har ingen sådan auktorisation. Som bevis på teknisk förmåga åberopas istället medlemskap i TG (Tätskiktsgarantier) kombinerat med leverantören Trebolits yrkesbevis. Detta, menar anbudsgivaren, är likvärdigt med Tib.

Att det ska krävas en viss auktorisation beskrivs som ett brott mot proportionalitetsprincipen och principen om ömsesidigt erkännande. Företagets betraktar dessutom Tib-kravet som konkurrensbegränsande, då endast ett fåtal skånska företag är auktoriserade. Inga utländska bolag har denna auktorisation – som utfärdas av en fristående branschorganisation med hundratalet medlemmar.

I och med att kommunen inte efterfrågade några andra intyg än Tib skickade Helsingborgs Byggplåt inga andra dokument med sitt anbud. Det skulle komma att visa sig ödesdigert. Anbudet uteslöts.

I den domstolstvist som just avslutats ger förvaltningsrätten Landskrona rätt. Kravet på Tib-auktorisation beskrivs som ”en lämplig och effektiv åtgärd för att säkerställa kvaliteten i arbetena”.

Enligt domen borde Helsingborgs Byggplåt dessutom ha bifogat andra intyg som kunde stärka företagets kompetens. Detta trots att det uttryckligen inte framgår av förfrågningsunderlaget att likvärdiga bevis tillåts.

Krav på just Tib-auktorisation har varit uppe i domstol tidigare, utan att kravet ansetts felaktigt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *