Gothenburg Horse Show
Trots andra lyckade hästarrangemang blev EM en ekonomisk miss. Foto: Natalie Greppi.

Förvaltningsdomstol prutar på böterna

Förvaltningsrätten prutar på Konkurrensverkets krav. Gotevent behöver inte betala riktigt så mycket som befarat för sin olagliga upphandling i samband med europamästerskapet i ridsport år 2017.


Göteborgs stads evenemangsbolag Gotevent arrangerade ridsport-EM år 2017. Upphandlingen av fibersand, det vill säga tävlingsunderlaget för hästarna, blev ett rättsligt ärende.

Förvaltningsrätten slog fast att inköpet, för 5,5 miljoner kronor, var en otillåten direktupphandling. Fast på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse beslutades ändå att avtalet skulle bestå.

Gotevent uppger tidsbrist som ursäkt för att man valt att avsluta en otillåten direktupphandling i strid med förvaltningsrättens interimistiska beslut. Vid tidpunkten för avtalets ingående återstod så kort tid till evenemanget att det inte fanns någon möjlighet att göra om och göra rätt.

Konkurrensverket krävde maximal upphandlingsskadeavgift för Gotevent, alltså tio procent av kontaktsvärdet. Det kravet prutar förvaltningsrätten ner till cirka åtta procent, vilket innebär en sänkning från yrkade 550 000 kronor till 450 000 kronor.

Motiveringen är att den strängaste administrativa avgiftssanktionen bör vara reserverad för ageranden som är av en allvarligare karaktär än den nu aktuella.

– Vi accepterar bötesdomen, meddelar Mikael Persson, PR- & informationsansvarig vid Gotevent.

Mot bakgrund av ridevenemanget resulterade i förluster i häradet 60 miljoner kronor har Gotevent granskats av stadsrevisorerna. Bristande upphandling och svag projektstyrning gav styrelse och vd för bolaget en anmärkning.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *