Formalia kan fälla miljardaffär

Peter Gille

Peter Gille vill se omprövning. Foto: Cambio.

Risk finns för att Region Skånes IT-upphandling i miljardklassen faller på en formaliafråga. Nu får förvaltningsrätten ta ställning till om huvudavtalet borde ha varit undertecknat eller inte.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Det blåser upp till rättslig strid om Region Skånes miljardupphandling av en sammanhållen digital vårdmiljö. Cambio, som var en av två anbudsgivare, överklagar beslutet att ge affären till Cerner.

– Vi har aldrig tidigare begärt en överprövning av en upphandling och vi avser också att vara mycket restriktiva fortsättningsvis, säger Peter Gille, vd för Cambio, i en kommentar.

I det här fallet, då bolagets anbud inte fått möjlighet att utvärderas, anser han dock det finns anledning till att pröva om regionen har fattat beslut på korrekta grunder:

– Det är viktigt, inte bara för oss utan för marknaden i stort, att det råder lika villkor för de deltagande parterna och att skattemedel slutligen används på rätt sätt.

Anledningen till att Cambios anbud diskvalificerades vid anbudsutvärderingen var att huvudavtalet inte hade undertecknats. Enligt bolaget fanns det i upphandlingsdokumenten dock inget krav på detta.

Cambio menar istället att Cerner borde ha uteslutits. Åsikten är att konkurrenten inte lever upp till de EU-krav som ställs på medicintekniska produkter. Även medicinsk programvara faller under regelverket och flera delar av Cerners moduluppbyggda system Millennium ska sakna CE-godkännande.

I sin ansökan om överprövning vill Cambio i första hand att Region Skåne genomför en ny utvärdering. I den ska företagets anbud beaktas medan Cerner utesluts. Andrahandsyrkandet är ny utvärdering där Cambios anbud ingår. Tredje möjligheten är göra om upphandlingen.

Samtidigt som det blir en rättssak av Skånes införskaffande av nytt vårdinformationssystem tar Västra Götalandsregionen ett steg mot en liknande miljardaffär. Underlaget för den kommande upphandlingen av ett nytt kärnsystem har just antagits av regionstyrelsen.

Den ursprungliga planen var att Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting skulle upphandla i samverkan. Sedan det samarbetet spruckit görs tre separata upphandlingar.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *