Fem år: otillåtet långt avtal

Västtrafik menar att avtalstiden måste vara generöst tilltagen för att små företag ska göra de investeringar som krävs. Fast fem år för långt anser kammarrätten.


Mycabtravel lyckades inte övertyga förvaltningsrätten om att Västtrafiks upphandling av anropsstyrda resor med taxi var felaktig. Ärendet hamnade därefter hos kammarrätten som gör en helt annan bedömning.

Västtrafik döms att göra om upphandlingen färdtjänst, sjukresor med mera. Tanken var att den skulle träda i kraft den 18 juni nästa år.

Mycab, som inte lämnat in något anbud, invänder att Västtrafik tecknat ett otillåtet långt ramavtal. Ett femårigt avtal leder till konkurrensbegränsningar på marknaden för anropsstyrda taxitransporter anser det klagande företaget.

Grundinställningen från Västtrafiks sida är att det inte handlar om ett ramavtal. Detta trots att trafikföretaget i annonsen benämnt upphandlingen som ramavtal. Västtrafik pekar på svårigheterna att i förväg bedöma trafikvolymen.

Skulle domstolen ändå komma till den slutsatsen att det handlar om ett ramavtal menar man att det finns fog för fem avtalsår. Detta på grund av att leverantörerna behöver skriva av gjorda investeringar i fordon, utbildning, taxameter, alkolås och trappklättrare.

Västtrafik försvarar de fem åren med att små företag på grund av dessa kostnader inte skulle lägga anbud om avtalet var kortare än fem år. Mycab håller dock inte med om att det saknas en andrahandsmarknad för kringutrustningen.

Överviktsprincipen innebär att kammarrätten klassar upphandlingen som ett ramavtal eftersom bara begränsade delar av uppdraget hade garanterad volym. Upphandlande myndighet har bevisbördan och domstolen anser inte att Västtrafik kunnat presentera skäl nog för att teckna avtal på längre tid än fyra år.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *