Åsa Sundqvist Olsson
Åsa Sundqvist Olsson börjar misströsta. Foto: Bo Nordlin.

Färsk dom kan skada alla upphandlingar

Långbänken fortsätter för landets största vitvaruupphandling. HBV överklagar eftersom man anser att domen, om den får ligga fast, kan skada alla offentliga upphandlingar.


Den rättsliga striden om HBV:s upphandling av vitvaror, som pågått sedan november 2014, är inte över. Ramavtalet är värt cirka två miljarder kronor och dess vandring genom domstolssystemet fortsätter. Detta sedan HBV valt att överklaga förvaltningsrättens senaste dom.

I november i fjol hänvisade Högsta förvaltningsdomstolen ärendet tillbaka till förvaltningsrätten. Enligt denna dom, som HBV tycker dröjt på tok för länge, ska upphandlingen göras om.

Förvaltningsrätten har identifierat två brister. HBV håller dock inte med om att Electrolux inte klarar omsättningskravet. Även den andra grunden, att Elektroskandias anbud inte varit påtecknat av behörig person, beskrivs som felaktigt.

– Efter två års väntan kan vi inte acceptera en dom baserad på dessa grunder och vi kommer att överklaga, säger Åsa Sundqvist Olsson, vd för HBV.

Hennes tålamod börjar nu tryta:

– Vi har gjort en korrekt upphandling som dessutom är affärsmässigt bra för våra medlemmar. Om vi hade gjort något fel skulle det ha uppmärksammats från början och vi skulle då ha erkänt misstaget och gjort om upphandlingen.

HBV poängterar att man inte har ställt krav på skriftlig fullmakt. Elektroskandias anbud kan därför inte anses bryta mot kravet. HBV har, som brukligt, accepterat muntlig fullmakt från firmatecknare.

John Hane, advokat på Foyen, är HBV:s juridiska ombud. Han menar att domen kan få olyckliga konsekvenser som skadar offentliga upphandlingar framöver eftersom det är en mycket hård tolkning av hur pass strikt en upphandlande myndighet ska vara när formaliakrav hanteras.

– Får denna dom ligga fast kan denna mycket hårda bedömning blir prejudicerande och därmed lägga ytterligare administrativa bördor på upphandlande myndigheter för all offentlig upphandling, menar han.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *