Färre överprövningar och mer flexibilitet

Färre överprövningar och flexiblare regler för en majoritet av alla upphandlingar, utlovade civilminster Ardalan Shekarabi, vid sitt framförande på SOI:s årskonferens


Ardalan Shekarabi talade om den nationella upphandlingsstrategin på SOI:s årskonferens i Gävle. Mycket av samtalet på scenen efter anförandet handlade om krav på kollektivavtalsliknande villkor i upphandlingar och på överprövningar där ministern vill se förändringar.

– Något är fel när försvarets upprustning av Gotland försenas på grund av överprövningar av upphandlingen, säger Ardalan Shekarabi.

Ardalan Shekarabi utlovar förändringar av reglerna för överprövning av offentliga upphandlingar:

– Vi går vidare med en del av förslagen från överprövningsutredningen, säger Ardalan Shekarabi. Vi jobbar också med andra möjligheter som utredningen inte tog upp för att minska antalet överprövningar och för att minimera problemen med överprövningarna.

På en direkt fråga ville ministern inte konkretisera vilka delar av utredningen som regeringen vill gå vidare med. Men la samtidigt till att preklusionsfristen skulle vara naturlig att börja med och antydde också var förändringar av utredningens förslag kan komma att ske.

– Utredningen införde ett eget begrepp med mellanvägen som skapar nya tolkningsproblem, sa Ardalan Shekarabi.

Ardalan Shekarabi upprepade tidigare löften om en utredning som ska ta fram förslag om förenklingar av upphandlingsreglerna under EU:s tröskelvärden. 62 procent av upphandlingarna i Sverige faller under den kategorin (2015 års siffror). För upphandlingar under tröskelvärde har Sverige stort utrymme att forma egna regler, så länge de följer de EU:s upphandlingsrättsliga principer om bland annat transparens, proportionalitet och icke-diskriminering.

– Vi jobbar med att fram direktiven till den utredningen och det är egentligen ganska enkelt. Vi ska göra regelverket enklare och flexiblare, men samtidigt finns det svåra intresseavgöranden. Ökad flexibilitet ska inte innebära att vi slutar att bekämpa korruption eller att vi tummar på likabehandlingen.

Under våren hoppas Ardalan Shekarabi att utredningen ska påbörja sitt arbete och eventuella förändringar kommer tidigast att införas under nästa mandatperiod.

Tröskelvärden för offentlig upphandling

Upphandlingar enligt LOU
Varor och tjänster: 1 233 941 kronor (statliga myndigheter) och 1 910 323 kronor (övriga)
Byggentreprenader: 47 758 068 kronor (samtliga)

Upphandlingar enligt LUF och LUFS
Varor och tjänster: 3 820 645 kronor
Byggentreprenader: 47 758 068 kronor

Beloppen är fastställda i euro och räknas om till svenska kronor vartannat år. De aktuella beloppen gäller från 1/1 2016. De kommer att justeras den 1/1 2018

Preklusionsfrist
Preklusionsfrist är ett sätt att begränsa antalet överprövningar. Det innebär att för att en leverantör ska kunna begära överprövning av en upphandling för eventuella fel som finns i förfrågningsunderlaget, måste leverantören under anbudstiden ha påpekat felet för den upphandlande myndigheten eller enheten, som alltså får en chans att rätta till felet. Den leverantör som inte har påpekat felet har heller inte rätt att begära överprövning.

Preklusionsfristen har ingen effekt för fel som uppstår i ett senare skede, till exempel vid utvärderingen av anbuden.

Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.


Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Färre överprövningar och mer flexibilitet

  1. Det är bara att gratulera till alla upphandlare, då det blir ännu färre överprövningar och ännu större flexibilitet än vad som utlovades av samma minister inför de senaste lagändringarna…

    Engelsmännen har ett uttryck som exakt beskriver nuvarande sosse-politik: Jawboning!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *