Susanne Ackum
Susanne Ackum ger ris och ros. Foto: Christian Hagward.

Får kritik för många korta avtal

Migrationsverket har gjort ett stort jobb med att ordna asylboenden. Fast Riksrevisionen ser också en rad brister i upphandlingen.


Riksrevisionen har granskat hur Migrationsverket har klarat uppdraget att ordna boenden åt asylsökande under perioden 2012–2015. Myndigheten får beröm för att även under den ansträngda situationen förra året ha klarat att ge alla asylsökande tak över huvudet.

Fast det saknas inte kritik. Riksrevisor Susanne Ackum:

– Om de hade varit bättre förberedda och haft ett mer systematiskt arbetssätt före hösten 2015 hade både bättre och billigare boende kunnat ordnas.

I granskningsrapporten slås fast att rutiner och arbetssätt behöver utvecklas och systematiseras. Att kraven har varierat mellan olika upphandlingar bedöms ha försvårat för såväl leverantörer som verkets egen personal.

– Även om Migrationsverket successivt har utvecklat sin upphandlingsverksamhet behöver myndigheten i större utsträckning analysera kravnivån och säkerställa att boendena uppfyller de krav som ställs, säger projektledaren Helena Norman.

När det gäller tillfälliga boenden kritiseras Migrationsverket för att inför upphandlingarna inte ha gjort några marknadsanalyser. Att ta reda på vilka leverantörer som finns på marknaden och vilka krav som är rimliga att ställa bedöms som viktigt. Det noteras också att verket inte heller i efterhand utvärderat kraven i tillräcklig utsträckning.

Många korta avtal kritiseras också. I genomsnitt har avtalen varit på tre till fyra månader, men det är relativt vanligt med avtal på kortare tid än en månad. De korta puckarna kan bidra till ökad osäkerhet och ökade kostnader.

Överprövningar är ett stort problem. Den senaste ramavtalsupphandlingen av tillfälliga asylboenden, som överklagats i inte färre än 19 av 21 län, är inget undantag.

Anbudsgivarna har i sina överklaganden bland annat ansett att det ställts oproportionerliga ska-krav på F-skattsedel. Det klagas också på otydlighet kring hur anbudsgivare ska intyga att de har rätt att disponera fastigheten. I 13 län har utvärderingen gjorts om och nya tilldelningsbeslut fattats.

Enligt Sveriges Radio Ekoredaktion lockas kriminella av de stora upphandlingarna av asylboenden.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Får kritik för många korta avtal

  1. Hade Sverige haft kvar ingenjörsregementen kunde de snabbt bygga stugbyar i skogarna nedanför trädgränsen för flera hundra tusen flyktingar eller turister. Nu köper man in allt vad som Bert Karlsson kan få fram.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *