Uddevalla stadshus
Uddevallas upphandling av gas och gasol måste göras om. Foto: Yvonne Jägerbrand.

Eget varumärke inte tydligt nog

Kammarrätten anser att Uddevalla kommun gjort sig skyldig till otillåten varumärkeshänvisning. Det mest märkliga är att AGA Gas bedöms lida skada av en referens till företagets eget varumärke.


Hans Brantebäck, upphandlare i Uddevalla kommun, har i närmare ett och ett halvt års tid försökt att sy ihop en upphandling av gas och gasol till kommunen. I domen från kammarrätten, som kom för några veckor sedan, slås fast att upphandlingen måste göras om.

– Med skäl som för mig är helt absurda, suckar Hans Brantebäck som berättar att han gärna skulle vilja ta frågan till Högsta förvaltningsrätten men att kommunen för närvarande inte har juridiska resurser.

Till det trettiotal gaser med olika kemiska sammansättningar och egenskaper som efterfrågas hör Odorox eller likvärdig produkt. Odorox är en gas bestående av syrgas med en viss mängd lukttillsats.

Detta till trots offererar AGA Gas ”vanligt” oxygen på de positioner där Odorox angetts som referensprodukt. Kanske av slarv eller misstag, vem vet?

– Varför skulle vi efterfråga exakt samma produkt, Oxygen 20 respektive 50 L, på två olika positioner, frågar Hans Brantebäck retoriskt.

Upphandlingen resulterar i att AGA Gas, som tidigare levererat samtliga gaser förutom livsmedelsgas till kommunen, tappar affären. I sin överprövninsgansökan menar företaget bland annat att kommunen gjort sig skyldig till otillåten varumärkeshänvisning.

Åsikten är att bolaget självklart hade offererat med lukttillsats om önskad produkt hade varit mer noggrant beskriven. Därmed har man, allt enligt argumentationen, lidit skada av varumärkeshänvisningen.

Kommunen beskriver Odorox som en vanlig produkt med väl kända specifikationer. Inget tyder på att någon anbudsgivare påverkats, vare sig positivt eller negativt, av denna hänvisning. Snarare har kravet gjorts tydligare.

Kammarrätten anser ändå att det har varit oklart vad kommunen efterfrågat. Domen från förvaltningsrätten, som slog fast att AGA Gas inte har lidit eller riskerat att lida skada, ändras.

Hans Brantebäck skulle för sin del gärna vilja veta hur rätten kommit fram till att AGA Gas kan missgynnas av deras eget varumärke använts:

– Detta borde väl rimligen göra det extra tydligt för företaget att vi vill ha en gas med lukttillsats?

Han ser AGA Gas överprövning som strategisk:

– Vi fortsatte att köpa av AGA Gas då det inte är helt enkelt att byta leverantör. Vem trodde att processen skulle ta över ett år?


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *