Monica Green
Monica Green ser överprövningsproblem även med livsmedelsupphandlingar. Foto: Anders Löwdin.

Klar riksdagsmajoritet: domstol får svårare att stoppa upphandling

POLITIK Det blir nya regler kring interimistiska beslut vid överprövning från halvårsskiftet. Regeringen fick igenom sitt förslag vid riksdagens omröstning.

Easyfairs period 1

Från och med kommande halvårsskifte blir det svårare att stoppa en överprövad upphandling i väntan på dom. Domstolarna måste ta ökad hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen när beslut fattas om att stoppa upphandlingen.

I gårdagens riksdagsdebatt försvarade Monica Green, socialdemokrat och ledamot i Finansutskottet, behovet av nyordningen med flyktingkrisen. I fjol höstas stod 3 000 boendeplatser redo, men kunde inte användas på grund av överklagade upphandlingar.

Hon konstaterar att samma problem finns inom en rad andra områden som till exempel livsmedel till unga och äldre:

– Att förhala och överklaga har utvecklats till ett dyrt samhällsproblem.

Två andra talare var anmälda till debatten, Moderaternas talesperson i upphandlingsfrågor Maria Malmer Stenergard och Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt. Den senare riktade särskild hård kritik mot förslaget:

– Med det här förslaget vill regeringen i princip ta bort en av upphandlingens grundpelare, alltså möjligheten att överpröva.

Maria Malmer Stenergard noterade en ny trend på upphandlingsområdet. När det konstateras att det finns ett problem används inte befintliga lagar fullt ut, utan då vill regeringen istället ändra på lagstiftningen. Det, menar hon, resulterar i en allt mer komplicerad lagstiftning som försvårar för både upphandlare och leverantörer.

Med just det här lagändringsförslaget ser hon risker med att ändringarna blir större och mer principiella än vad man hade tänkt sig:

– Rättssäkerheten måste bestå, säger hon och räknar upp flera av de remissinstanser som avstyrkt detta förslag.

Riksdagen röstade dock för förslaget på nya regler för interimistiska beslut. De borgerliga partierna uppvisade ingen enighet i denna fråga. Socialdemokraterna fick stöd av Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Moderaterna, Centern och Sverigedemokraterna sa nej.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *