Domstol får JO-kritik för faxfummel

Förvaltningsrätten i Växjö får JO-kritik. En medarbetare på domstolen faxade fel med resultatet att en överklagan av en upphandling inte nådde kammarrätten i tid.


Justitieombudsmannen kritiserar förvaltningsrätten i Växjö för att ha slarvat med att skicka ett ärende vidare till kammarrätten. Den aktuella upphandlingen överprövades på avtalsspärrens sista dag.

Överklagandet, som kom in på eftermiddagen, innehöll ett interimistiskt yrkande om att kammarrätten omedelbart skulle förordna att upphandlingen inte fick avslutas förrän något annat hade beslutats.

I och med att det då bara återstod timmar av tiodagarsfristen var det viktigt att överklagandet nådde kammarrätten i Jönköping samma eftermiddag. Förvaltningsrätten hade en överenskommelse med kammarrätten om att använda telefax i akutsituationer som denna.

Överklagandet faxades två minuter i fyra på eftermiddagen. Några minuter senare meddelade även förvaltningsrätten klagandens ombud att överklagandet hade faxats till kammarrätten.

Fast morgonen därpå, när klagandens ombud ringde till kammarrätten för att förhöra sig om ärendet, upptäcks att meddelandet inte hade kommit fram. Det kom med post först senare på dagen och då hade upphandlande myndighet hunnit ingå avtal.

Medarbetaren på förvaltningsrätten hade helt enkelt fumlat med knapparna och missat en siffra i telefonnumret. Förvaltningsrätten beklagar att man inte studerat sändkvittot, där det fanns ett felmeddelande, mer noggrant.

Förvaltningsrätten i Växjö får i JO-beslutet kritik för att den inte kontrollerade att telefaxmeddelandet kom fram och för felaktig information till klaganden. Och jodå, numera finns kammarrättens faxnummer som ett kortnummer i domstolens faxmaskin.

Det är inte bara i Växjö som det slarvats med att kommunicera överprövningar till närmast högre instans. Det har också skett i bland annat Stockholm.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *