Emma Berginger
Emma Berginger förlänger med kritiserat taxibolag för brukarnas skull. Foto: Henrik Larsson.

Direktupphandlingen som ingen vill ha

Lunds kommun garderar sig för att den överprövade färdtjänstupphandlingen kan dra ut på tiden. Trots att nuvarande utförare dragit på sig en hel del klagomål förlängs uppdraget med minst nio månader.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling

Från och med den 1 oktober var det tänkt att DRT Solutions skulle sköta färdtjänsten i Lund, både beställningscentral och transporter. Så blir det inte. Upphandlingen är överprövad.

DRT Solutions skulle inte, som brukligt, köra färdtjänst med taxibilar som även går i annan trafik. Istället skulle personal och vagnpark införskaffas enkom för detta uppdrag, något som bedömdes göra gott för kvaliteten då nuvarande entreprenör Taxi Helsingborg/Sverigetaxi fått en hel del kritik.

Bedömningen är att det finns risk för ytterligare förseningar i rättsprocessen. Tekniska nämnden väntas därför inom kort besluta om en direktupphandling för perioden från den 1 oktober 2017 till den 30 juni nästa år. Kommunen ger sig också möjlighet att förlänga avtalstiden med ytterligare sex månader.

Direktupphandlingen riktar sig till Taxi Helsingborg/Sverigetaxi. Möjligheten att kontraktera annat taxibolag faller på osäkerhet kring fordonskapacitet, i synnerhet på specialfordon.

Emma Berginger, miljöpartistisk ordförande i tekniska nämnden:

– Vi har vid förda diskussioner satt brukarna i centrum och därför strukit andra alternativ. Att vi nu föreslår en direktupphandling innebär att vi säkrar trafiken från den 1 oktober.

Även om kostnaden per månad beräknas öka från 1,3 miljoner kronor till 1,9 miljoner kronor är det billigare än den överklagade upphandlingen. Ingen är dock nöjd med direktupphandlingen.

– Som vi uppfattat läget är alternativa lösningar för osäkra och anser därför att en direktupphandling är nödvändig för att inte äventyra verksamheten, säger Lena Fällström, socialdemokratisk vice ordförande i tekniska nämnden.

Även moderaten Mats Helmfrid, nämndens andre vice ordförande, känner sig tvungen att stödja förslaget om direktupphandling:

– Genom att fortsätta med samma bolag undviks de inkörningsproblem som kan uppkomma vid entreprenörsskifte.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *