Waxholmsbolagets Västan
Direktupphandlade avtal får bestå. Foto: Christer Lundin.

Direktupphandling: tillåtet bara om planeringen är på topp

Stockholms läns landsting hade inte tillräckligt mycket luft i planeringen. Den direktupphandlade sjötrafiken döms av förvaltningsrätten som otillåten, men på grund av dess betydelse för många får avtalen trots allt bestå.

Kommentus metodhandboken

Stockholms läns landsting genomförde sin upphandling kollektiv sjötrafik i skärgården på ett korrekt sätt. Det slår förvaltningsrätten fast i fyra samtidiga domar som berör en och samma upphandling.

Det betyder exempelvis att Stockholms sjötrafik inte får gehör för sina klagomål. Bolaget ansåg att uppstickaren TRSM Group 1 inte uppfyllde kvalificeringskraven gällande bland annat teknisk förmåga och ekonomisk ställning samtidigt som man ansåg att landstinget frångått angiven utvärderingsmodell.

Anklagelsen om att landstinget brutit mot likabehandlingsprincipen, detta genom att informera TRSM kring hur stora prissänkningar som bolaget måste göra för att vinna, avfärdas som sanningslös. Förundersökningen mot den tjänsteman som polisanmälts för sekretessbrott är nedlagd sedan en månad tillbaka.

Däremot anser rätten att de temporära avtal som landstinget slöt i januari, i väntan på dom, är felaktiga. Domstolen menar att förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 4 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling inte uppfyllda.

Förvaltningsrätten noterar att direktupphandling är ett undantag som ska användas restriktivt. Det är den som åberopar undantag från upphandlingsplikten som har bevisbördan.

Enligt domen bör det kunna förutses att upphandlingar av denna kaliber överprövas. Att den upphandlande myndigheten råkat i brådska beroende på egen bristande planering grundar inte rätt till direktupphandling.

De tillfälliga avtalen med TRSM och Blidösundsbolaget döms alltså ut som otillåtna direktupphandlingar. Fast eftersom förvaltningsrätten ser tvingande hänsyn till ett allmänintresse får avtalen bestå bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda. Ett avbrott i trafiken skulle helt enkelt innebära avsevärda konsekvenser för en stor skärgårdsbefolkning.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *