Karin Wanngård
Karin Wanngård accepterar förvaltningsrättens dom. Foto: Magnus Selander.

Direktupphandlad taxi rullar vidare

Av humanitära skäl får Samtrans fortsätta att sköta persontransporter med taxi i Stockholms stad. Detta trots att förvaltningsrätten konstaterar en otillåten direktupphandling.


Det fortsätter att storma kring Stockholms stads upphandling av taxiresor för äldre samt barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar. I en färsk dom slår förvaltningsrätten fast att förutsättningar för ogiltigförklaring av avtalen finns, men att de får bestå på grund av tvingande hänsyn till allmänintresse.

Lotta Edholm, liberalt oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden, har tidigare krävt en extern granskning av stadens misslyckade upphandlingar.

– Det här visar återigen på behovet av att genomlysa hur staden arbetar med upphandlingar och hur det politiska ledarskapet ser ut, säger hon.

Efter en lång upphandlingsprocess med start sommaren 2016, med bland annat ett avbrytande på grund av för höga kostnader, tecknade Stockholms stad i december persontransportavtal med Samtrans och Favura. Den nya aktören Favura klarade dock inte uppdraget, varför Samtrans ansvar utökades.

Förvaltningsrätten bedömer detta som en otillåten direktupphandling. Staden hänvisar till tidsbrist, men enligt domstolens analys beror det på eget handlande. Trots detta får avtalet bestå eftersom mer ”trafikkaos” skulle innebära allvarliga konsekvenser i det dagliga livet för ett inte obetydligt antal personer som dessutom tillhör samhällets svaga och utsatta grupper.

Till Dagens Nyheter säger det socialdemokratiska finansborgarrådet Karin Wanngård att det inte är aktuellt att överklaga förvaltningsrättens dom:

– Nej, i och med att vi får fortsätta med persontransporterna så gör vi inte det.

Lotta Edholm ser för sin del brist på politiskt ledarskap:

– Karin Wanngård kan inte ens svara på varför man väntade så länge med att avbryta upphandlingen, vilket tvingade serviceförvaltningen till den här panikåtgärden som nu visar sig vara olaglig.

Konkurrensverket är nu skyldigt att ansöka om obligatorisk upphandlingsskadeavgift.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *