Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi. Foto: Bo Nordlin.

Därför dröjer nya överprövningsregler

Trots att Överprövningsutredningen presenterades för mer än ett år sedan har regeringen ännu inte formulerat någon lagrådsremiss. Här är anledningen.

Christer Sjödin överlämnade den 2 mars 2015 Överprövningsutredningen till regeringen. Därefter gick utredningen, som fick både ris och ros, ut på remiss under ett par månaders tid.

Från många håll uppskattades exempelvis förslaget om tillfälliga direktupphandlingar under tiden som en överprövningsprocess pågår. Att överprövningsområdet behöver renoveras slog civilminister Ardalan Shekarabi fast så sent som vid SOI:s årskonferens i Göteborg:

– Vi behöver inte ha Europas mest generösa regler för överprövningar av offentliga upphandlingar. Vi kan ha mer effektiva regler.

Detta till trots har regeringen ännu inte omsatt utredningen i en lagrådsremiss. På en direkt fråga från Inköpsrådet säger Ardalan Shekarabi att utredningens förslag för närvarande bereds inom Regeringskansliet.

– Vi har fokuserat på att få myndighet, lagstiftning och strategi på plats men antalet överprövningar och att många upphandlingar stoppas och försenas när de hamnar i domstol är absolut ett problem.

Han poängterar att förändringar gjorts inom överprövningsområdet. Från den första juni gäller nya bestämmelser som innebär att domstolarna vid överprövning av en upphandling alltid ska ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

– De bestämmelserna har införts för att underlätta för myndigheterna att upphandla i akuta situationer så att brådskande upphandlingar ska kunna slutföras på kortare tid.

Överprövningsutredningen lyfter även en rad andra frågor som till exempel preklusion. Utredningen föreslår en påtalandeskyldighet som ska få leverantörer som upptäcker fel i ett förfrågningsunderlag att inte vänta med att klaga till efter tilldelningsbeslut.

Anledningen till att överprövning nedprioriterats är, helt uppenbart, resursbrist:

– Det är angeläget att arbeta vidare med överprövningsutredningens förslag men vi ska slutföra det vi håller på med just nu först, summerar Ardalan Shekarabi.

Under SOI-talet utlovade Ardalan Shekarabi förenklad upphandling genom att Sverige bättre ska utnyttja sitt utrymme för ”nationella anpassningar”. Kan ändrade överprövningsregler vara en del av dessa kommande förändringar?

I samband med att Överprövningsutredningen överlämnades angavs den 1 januari 2017 som datum för när dessa lagändringar skulle träda i kraft.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *