Jakob Hald
Jakob Hald jämför den danska statistiken med Sverige. Foto: Hans Søndergaard.

Danskar klagar mindre än svenskar

Danska leverantörer är mindre ifrågasättande än svenska. Enligt färsk statistik från Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen överprövas bara drygt fyra procent av upphandlingarna till första instans.

Under de tre senaste åren har 4,3 procent av de upphandlingar som genomförts i Danmark överprövats. Det framgår av en färsk analys från Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

– Med drygt fyra procent är andelen upphandlingar som överprövas inte särskilt hög vid en jämförelse med våra närmaste grannländer, konstaterar Jakob Hald, chef för Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Andelen överprövningar i Danmark ligger på ungefär samma nivå som i Norge, Tyskland och Nederländerna. I Sverige är överprövningsprocenten nästan dubbelt så hög som i Danmark. Även Finland ligger högre än vår sydliga granne.

Första instans för danska företag som känner sig orättvist bedömda är Klagenævnet for udbud. Enligt statistiken får de klagande rätt i 20 procent av fallen och delvis rätt i cirka 25 procent (avser undersökningsperioden som sträcker sig från den 1 juni 2013 till och med 30 juni 2016).

De flesta klagomålen i Danmark rör anbudsutvärdering. Även oklara upphandlingsdokument framstår som ett problem.

I den danska rapporten uppmärksammas en tydlig skillnad mot Sverige. Den decentraliserade svenska modellen, med många förvaltningsdomstolar, bedöms göra det svårare att upprätthålla en enhetlig praxis, vilket i sin tur kan göra resultatet av klagomål mindre förutsägbart.

Jakob Hald ser ett effektivt överklagningssystem som avgörande för att skapa välfungerande konkurrens till gagn för medborgare och företag:

– Anbudsgivare måste kunna vara säkra på att upphandlingarna genomförs enligt regelboken.

Det offentliga Danmark köper årligen varor och tjänster från privata leverantörer för motsvarande cirka 475 miljarder kronor. Mellan 3 000 och 4 000 så kallade ”EU-utbud” genomförs varje år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Danskar klagar mindre än svenskar

  1. Danska myndigheter och upphandlare kanske tar det hela lite mer seriöst än många verkar göra i Sverige.

Lämna ett svar till Qred Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *