Jonny Gahnshag
Jonny Gahnshag skärper upphandlingarna. Foto: Ulf Palm.

Certifierade beställare hindrar laglöshet

Falu kommun agerar efter den senaste upphandlingshärvan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inrättar tjänster som certifierade beställare för att det ska bli rätt.


Falu kommun har haft svårt att ”få till” sina upphandlingar av inom området mark och trafik på ett korrekt sätt. För några år sedan fick kommunen böta åtta miljoner kronor för den så kallade Peab-affären.

I fjol höstas uppdagades en annan tveksam miljonaffär – genomförd av samma förvaltning och med samma entreprenör. För att komma under direktupphandlingsgränsen delades de asfaltsarbeten som behövde göras upp i två separata avtal.

Förvaltningsrätten konstaterade att ”de aktuella kontrakten uppvisar stora likheter med varandra avseende såväl tid som innehåll” och såg till den totala beställningssumman. Enligt domen rådde heller inte synnerlig brådska, vilket kommunen hävdat. Avtalen ogiltigförklarades.

KPMG sattes att granska vad som hänt. I revisionsrapporten, som kom i maj, pekas på betydande brister. Kommunalrådet Jonny Gahnshag, ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, delar revisorernas invändningar:

– Det är inget snack om saken att det är stora felaktigheter som begåtts, säger han till Dala-Demokraten.

I nämndens handlingsplan, som utarbetats som ett svar på revisionsrapporten, presenteras en rad åtgärder. Hit hör översyn av interna processer och reglementen samt information till chefer. Samarbetet med Upphandlingscenter, som är den gemensamma upphandlingsorganisationen för de sex kommunerna i Falun Borlänge-regionen, ska intensifieras.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inför, som första verksamhet i kommunen, nu också certifierade beställare. Fem medarbetare på förvaltningen specialutbildas för att kunna granska upphandlingar och avrop.

Den chef som signerade avtalen med Peab överskred sina befogenheter. Vederbörande hade på delegation rätt att anskaffa tjänster för upp till endast 445 000 kronor.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *