Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi tillsätter en ny utredning. Foto: Bo Nordlin.

Avgift för överprövning på gång?

Nu ska antalet överprövade upphandlingar minska. I instruktionerna till den utredare som regeringen tillsätter hör att kika på frågan om avgifter för överprövning.

Med ungefär åtta procent överprövade offentliga upphandlingar har Sverige fler överprövningsärenden än de flesta jämförbara EU-länder. Regeringen tillsätter därför en särskild utredare som ska överväga åtgärder som kan bidra till att minska antalet överprövningsmål.

Civilminister Ardalan Shekarabi anser att dagens situation är ohållbar:

– Vi måste därför undersöka de möjligheter som finns för att komma till rätta med problemen som överprövningarna skapar.

Christer Sjödin överlämnade redan i mars 2015 en överprövningsutredning till regeringen. Han lyfte bland annat en påtalandeskyldighet för att hindra leverantörer som upptäcker fel i upphandlingsdokument från att vänta med att klaga till efter tilldelningsbeslut.

Den nya utredaren ska bland annat väga för- och nackdelar med att införa avgifter för att ansöka om överprövning. Regler om att förlorande part i ett upphandlingsmål ska ersätta motpartens processkostnader kommer också att tas upp.

– En självklar förutsättning är förstås att rättssäkerheten inte drabbas, säger Ardalan Shekarabi.

Enligt regeringen finns det också ett behov av att förbättra kunskapen om orsakerna till det förhållandevis stora antalet överprövningar i domstolarna. Upphandlingsmyndigheten kommer att i samverkan med Konkurrensverket genomföra en kartläggning.

Utredaren ska också göra en översyn av de lagar som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden. Syftet med denna översyn är att ta reda på hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt. Här ska såväl upphandlande myndigheters och enheters som leverantörers intressen beaktas, då inte minst små och medelstora företag samt idéburna leverantörer.

– Den särskilda utredaren har inte presenterats än, meddelar Isabell Ekvall, politiskt sakkunnig vid finansdepartementet, på Inköpsrådets fråga om vem som ska leda arbetet.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2018. Upphandlingsmyndighetens kartläggning ska vara klar långt tidigare, senast den 15 december i år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 reaktioner på ”Avgift för överprövning på gång?

 1. Inför en rimlig avgift för ansökan om överprövning. Den behöver inte vara så hög, det kan räcka någonstans mellan 500:- till 5000:- så kommer ett antal ansökningar att försvinna. Jag tror däremot inte på att ersätta den förlorande partens kostnader – det fungerar när en lag är tydligt skriven och inte är beroende av domstolspraxis. Nuvarande LOU är alltför luddig för att en sådan princip ska fungera.

  1. Hear, hear.
   Det är bara rena okynnesöverprövningar som behöver stoppas, och det görs nog bäst med en minimal avgift. I övrigt måste antalet överprövningar minska genom att upphandlande myndigheter höjer kompetensen på området. Det må vara ett komplext rättsområde, men allt för många upphandlingar lider av dåliga underlag.

 2. Varför inte införa en avgift som den förlorande parten ska stå för? Typ 5000:- som betalas till den rättsliga instansen efter avgörande.

 3. Jag tycker att man ska inför en instans inna förvaltningsrätten. Instansen ska ”snabbt” gå igenom vad frågan gäller. Finns det klara praxis så behövs det inte gå vidare till förvaltningsrätten. Överprövande anbudsgivare måste i sin ansökan klart beskriva vad som är fel i uppahndlingen och hur de kommer att lida skada. Inte att de lider skada för att de förlora pengar för att det inte vann affären.
  Håller med om att det är bara okynnesöverprövningarna som ska stoppas. Har den UM gjort fel så ska det rättas till.
  Sen finns det kompetensbrister på båda sidor, så jag hoppas att vi kan släppa detta nu efter alla år som detta har varit ett argument.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *