Anbudsgivare ber upphandlare googla

Handlingar på spanska istället för svenska diskade en leverantör av trygghetslarm. Fast anbudsgivaren tyckte att uppphandlaren gott kunde ha använt Google Translate.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling

För leverantörerna av trygghetslarm är de offentliga köpen avgörande. Den segdragna rättstvisten kring SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtalsupphandling Trygghetslarm och larmmottagning 2015 har exempelvis tvingat leverantören Doro Care att vinstvarna.

Sedan Tunstall uteslutits från det gamla avtalet bedömdes ramavtalskonkurrensen som alltför begränsad. En ny nationell upphandling genomfördes av SKI – men på grund av överprövning kunde den inte träda i kraft som planerat i början av året.

I en färsk dom avvisar förvaltningsrätten nu Neat Electronics invändningar mot den upphandlingen. Företaget uteslöts på grund av att man inte uppfyllde kraven på kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem.

Dessutom var delar av anbudet på annat språk svenska, vilket inte är i linje med förfrågningsunderlagets krav. Neat Electronics ansåg att man borde ha fått komplettera, alternativt att SKI själva kunde ha översatt dokumenten med hjälp av Google Translate.

Förvaltningsrätten finner inte att SKI har agerat i strid med någon av de EU-rättsliga principer som klagande leverantör bygger sin talan i ansökan på. Någon grund för ingripande med stöd av LOU finns därför inte.

Behovet av digitala trygghetslarm, som ersätter de analoga, bedöms vara stort. Leverantörerna hoppas nu att marknaden ska komma igång igen.

De ilskna konkurrenterna Doro Care, Tunstall och Neat Electronics för dessutom diskussioner om att bilda en branschförening för leverantörer inom området.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *