Helena Rosén Andersson
Helena Rosén Andersson utses till justitieråd. Foto: Lindahl.

Nytt justitieråd kan upphandling

UPPDATERAD Bland de tre nya justitieråden till Högsta förvaltningsdomstolen finns en med särskilt stor erfarenhet av offentlig upphandling. Helena Rosén Andersson lämnar Lindahl för att tillträda nya jobbet i oktober.


Regeringen har utnämnt Helena Rosén Andersson till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Helena Rosén Andersson anställdes år 1996 som hovrättsassessor och arbetar sedan 2008 som advokat vid Lindahl. Med sin särskilda inriktning mot offentlig upphandling av energi, renhållning, vatten- och avlopp samt kollektivtrafik är hon ett känt namn på området.

Till de övriga uppdragen hör att vara redaktör till och huvudförfattare av Wolters Kluwers kommentarer till lagarna om offentlig upphandling.

Varför tog du jobbet, Helena Rosén Andersson?
– Det är ett hedersuppdrag som jag är stolt över. Det är den finaste post en jurist kan ha. Jag ser fram emot att få ingå i den krets domare som skriver vägledande domstolsavgöranden.

Du har ju varit aktiv i debatten, föreläst och skrivit artiklar också här på Inköpsrådet. Är det något du kan fortsätta med som justitieråd?
– Jag skulle gärna vilja fortsätta att delta i den upphandlingsrättsliga debatten, men med respekt för min nya roll som justitieråd. Vi får se i vilken omfattning jag kan fortsätta. Jag älskar att skriva och vill gärna fortsätta med det.

Du har tagit tydlig ställning i debatten, till exempel i frågan om krav i nivå kollektivavtal i offentlig upphandling. Kan du vara lika tydlig framtiden?
– Kanske inte det. Jag kan kanske inte vara lika tydlig i hur jag tycker att rättsläget ska förändras. Det kan bli en skillnad. Men när det gäller kollektivavtalen är det förslaget till lagstiftningens utformning jag har varit kritisk mot. Vissa föreslagna lagregler behövs helt enkelt inte. Lagstiftningen tillgodoser redan politikernas mål och syften.

Vad innebär det för Högsta förvaltningsdomstolen att du börjar där?
–  Att de får ett till justitieråd som kan offentlig upphandling och närliggande rättsområden som statsstöd, kommunalrätt och handlingsoffentlighet och sekretess. Men vad jag förstår kommer jag att få arbeta med alla möjliga typer av mål. Det är mer än 500 olika typer av mål som Högsta förvaltningsdomstolen hanterar.

Så du måste lära dig nya sakområden?
– Det är jag helt säker på och det ser jag fram emot. En viktig sak jag tar med mig till Högsta förvaltningsdomstolen är min praktiska erfarenhet från min tid som advokat. Det är en viktig kunskap för alla domstolar. Jag har också domarutbildning, jag är utbildad hovrättsassessor.

Innebär nya jobbet att du flyttar från Göteborg till Stockholm?
– Ja, åtminstone delvis. Jag har familjen kvar i Göteborg, men kommer att behöva skaffa en bostad också i Stockholm.

Statens kaka sägs vara liten, men trygg. Går du ned i lön när du tillträder?
– Ja, ersättningen är lägre, men det är en bra och hög lön för justitieråd. Jag tar inte jobbet för lönen. Jag har aldrig drivits av pengar, utan det är juridiken som är drivkraften för mig och då kan man inte ha ett bättre jobb än justitieråd.

 

Samtidigt med Helena Rosén Andersson utnämndes även Ulrik von Essen och Kristina Svahn Starrsjö till justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Ulrik von Essen är sedan 2010 professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Han har publicerat ett antal böcker och artiklar inom bland annat förvaltningsprocessrättens och kommunalrättens område.

Kristina Svahn Starrsjö arbetar sedan 2013 som generaldirektör för Datainspektionen. Dessförinnan arbetade hon inom justitiedepartementet i sammanlagt 14 år. Hon anställdes som hovrättsassessor år 1995.

Helena Rosén Andersson är kvar på Lindahl till i slutet av september. Tillträdet som justitieråd sker den 2 oktober. Kristina Svahn Starrsjö tillträder den 4 september medan Ulrik von Essen börjar den 18 september.

Ett justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen tjänar 104 800 kronor per månad (2016 års löneläge).

 


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *