Kristoffer Sällfors
Nöjd med förhandlingen i EU-domstolen. Foto: Konkurrensverket.

Nöjd med att ha brutit ny mark

Kristoffer Sällfors lämnar Konkurrensverket för att gå till Vinge. Hans kanske starkaste minne från de åtta åren är att ha fört verkets talan vid EU-domstolen i Luxemburg i SJ-ärendet.

Efter sammanlagt åtta år på Konkurrensverket, först som föredragande och sakkunnig och under de senaste sex åren som processråd, lämnar Kristoffer Sällfors i höst verket. Han börjar på Vinges Stockholmskontor den 2 september.

– Jag ser otroligt mycket fram emot att ansluta till Vinge och att få tillämpa mina upphandlingskunskaper i en rådgivande roll, säger han.

Till de mest uppmärksammade ärenden som Kristoffer Sällfors har arbetat med hör Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift i de båda upphandlingar av städtjänster som SJ genomförde år 2012. I den långdragna processen begärde Högsta förvaltningsdomstolen, för första gången, förhandsbesked från EU-domstolen i ett upphandlingsärende.

Kristoffer Sällfors förde Konkurrensverkets talan. Med framgång eftersom domstolen slog fast att tillhandahållande av transporttjänster till allmänheten på järnväg omfattas av upphandlingsreglerna.

– Processen i EU-domstolen, och vår framgång i frågan om när försörjningsdirektivet ska tillämpas, hör till mina bästa minnen. Den muntliga förhandlingen i Luxembourg var en upplevelse utöver det vanliga.

Åren på Konkurrensverket beskriver han som både givande och lärorika:

– Vi har varit resultatrika i våra processer om upphandlingsskadeavgift och brutit ny mark där rättsläget tidigare var oklart.

Johan Karlsson, delägare och chef för Vinges specialistgrupp inom EU, Competition & Regulatory, är nöjd med rekryteringen. Det upphandlingsrättsliga teamet får en behövlig förstärkning:

– Offentlig upphandling är ett växande område för oss. Leverantörer och upphandlande enheter efterfrågar allt mer kvalificerad rådgivning före, under och efter upphandling. Även processerna ökar i antal.

Byrån hanterar ett stort antal transaktioner där den upphandlingsrättsliga expertisen ofta är av stor betydelse för parterna.

– Jag kommer även fortsättningsvis att ha stor glädje av den post-graduate utbildning i upphandlingsrätt som jag gick på universitetet i Nottingham under min tid på Konkurrensverket, summerar Kristoffer Sällfors.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *