Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi vill förbättra statistiken. Foto: Anders Löwdin.

Statistikdatabasen är äntligen på gång

Trots att alla varit rörande överens om behovet av förbättrad svensk upphandlingsstatistik har förslaget dröjt. Nu har regeringen beslutat om en lagrådsremiss.

Den aviserade propositionen om förbättrad upphandlingsstatistik är på väg. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss i frågan. Civilminister Ardalan Shekarabi beskriver statistiken kring de offentliga inköpen som en blind fläck och att målet nu är att höja kvaliteten:

– Förslaget är ett viktigt steg för att vi ska få säkra uppgifter om hur våra skattepengar används och för att vi ska kunna följa hur den nationella upphandlingsstrategin tillämpas.

Statistiken kommer att ge svar på bland annat hur stor den offentliga upphandlingen är i Sverige. Det blir även möjligt att till exempel utläsa hur vanligt det är med miljö- eller arbetsrättsliga krav.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2020. Det är ett och ett halvt år försenat, då det ursprungliga förslaget var den 1 januari 2019. Statistik enligt de nya reglerna ska samlas in från den 1 januari 2021.

Exakt hur regeringen tänkt sig att lägga upp uppgiftsinsamlandet framgår först i samband med att lagrådsremissen offentliggörs. Det sker nästa vecka i samband med att den överlämnas till Lagrådet för granskning.

Klart är i alla fall att statistiken i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. Enligt finansdepartementets förslag från 2017 blir de företag som driver annonsdatabaser skyldiga att överlämna grunddata, och den tanken ser ut att bestå.

För kvalitetens skull kommer de databaser som uppgifterna plockas ur att ”säkras” genom registrering. Konkurrensverket får ansvar för detta register och ska även utöva tillsyn över leverantörerna. Statistiken ska däremot samlas i en nationell databas vid Upphandlingsmyndigheten.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *