Eva Bodén
Eva Bodén tipsar om alternativa arbetssätt. Foto: Jeanette Andersson.

Skatteverket sekretessbelägger skuld

Skatteverket lämnar inte längre ut vissa uppgifter på skattekontot som kan vara nyttiga för upphandlare. Information som tidigare varit offentlig omfattas nu av sekretess.

Skatteverkets strävan är att lämna ut mer uppgifter digitalt. Fast en fördjupad analys av offentlighet och sekretess i beskattningsdatabasen har fått verket att ändra sina rutiner.

Enligt ett färskt ställningstagande kommer man inte att, som tidigare, lämna ut bland annat saldo på skattekontot samt in- och utbetalningar.

– Lagens syfte är att värna om integritet för personliga och ekonomiska förhållanden, säger Gunnar Svensson, rättslig expert på Skatteverket.

Rent praktiskt innebär detta ökade svårigheter att identifiera oseriösa leverantörer. Pappersversionen av blankett 4820, som används för upphandlingsändamål, innehåller exempelvis inte längre innehåller uppgift om skatteskuld. Tjänsten ”förfrågan företagsuppgifter” finns kvar, men uppgift om skatteskuld lämnas inte längre ut.

Många uppgifter, exempelvis beslut, är fortfarande offentliga, men det innebär förstås en omställning när synen på sekretess ändras.

– Jag har stor förståelse för det besvär som det nya ställningstagandet orsakar hos många som använder uppgifterna.

Skatteverket poängterar att alla uppgifter på skattekontot fortfarande lämnas ut, efter legitimering, till den som äger eller har behörighet till skattekontot. Siffrorna kan också skickas hem till folkbokföringsadressen.

– Det finns också möjlighet att utse ombud, som på det sättet får åtkomst till uppgifterna, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Uppgift om obetalda skatter som lämnats över till Kronofogdemyndigheten är inte längre offentlig i beskattningsdatabasen. Däremot är uppgift om skatteskuld normalt offentlig hos kronofogden, som också kan lämna uppgiften digitalt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Skatteverket sekretessbelägger skuld

  1. Att sekretessnivån höjs har en hel del fördelar. Exempelvis har Uppsala kommun nyttjat uppgifter från Skatteverket på ett sätt som går långt utöver vad LOU föranleder. Detta har fått negativ verkan för många bolag som felaktigt utpekats. Att Skatteverket nu själva styr upp detta är positivt. Samtidigt fortsätter Uppsala kommun att skryta med sitt felaktiga agerande.

Lämna ett svar till Stina Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *