Nu startar arbetet med att förenkla LOU

Regeringen har påbörjat arbetet med att förenkla upphandlingsreglerna under EU:s tröskelvärde. En första hearing har hållits som ska ge underlag för direktiven till en ny utredning.

IKEA

För upphandlingar under EU:s tröskelvärde har varje medlemsland fria händer att bestämma sina egna regler, så länge de fem grundläggande principerna inte åsidosätts. Civilminister Ardalan Shekarabi har signalerat att de regler som Sverige bestämmer över ska förenklas. Nu har det första steget i den riktningen tagits.

Den 28 oktober hölls en hearing på Finansdepartementet där representanter från elva organisationer var inbjudna. I inbjudan framgår att regeringen ska tillsätta en utredning för att se över regelverket för upphandling under tröskelvärdena. I rubriken till inbjudan efterfrågas förslag på hur reglerna kan göras ”enklare och mer flexibla”.

– Syftet med hearingen var att inhämta synpunkter inför den kommande översynen. Synpunkterna kan bli underlag för direktiven till en eventuell utredning, säger Emma Regnér, kansliråd vid enheten för offentlig upphandling vid Finansdepartementet.

Emma Regnér är noga med att påpeka att det ännu inte har fattats något beslut om att tillsätta en utredning. Det finns inga planer på att hålla i någon ytterligare hearing, enligt Emma Regnér.

En person som var på plats under mötet rapporterar:

– Man kom inte fram till något särskilt på hearingen, utan bara lyssnade på vad folk hade att säga om vad som skulle behöva ändras i upphandlingslagstiftningen.

De elva organisationer som bjöds in till hearingen var

 • Almega
 • Företagarna
 • Konkurrensverket
 • Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
 • SKL Kommentus
 • Svensk energi
 • Svenskt näringsliv
 • Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 • Sveriges offentliga inköpare (SOI)
 • Sveriges offentliga leverantörer
 • Upphandlingsmyndigheten
Tröskelvärden för offentlig upphandling
Upphandlingar enligt LOU
Varor och tjänster: 1 365 782 kronor (statliga myndigheter) och 2 096 097 kronor (övriga)
Sociala och andra särskilda tjänster: 7 113 450 kronor (samtliga)
Byggentreprenader: 52 620 561 kronor (samtliga)

Upphandlingar enligt LUF och LUFS
Varor och tjänster: 4 201 678 kronor
Byggentreprenader: 52 620 561 kronor

Koncessioner enligt LUK: 52 620 561 kronor

Beloppen är fastställda i euro och räknas om till svenska kronor vartannat år. De aktuella beloppen gäller från 1/1 2018 och kommer att justeras 1/1 2020

 

 

Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.


P2P före årsskiftet
Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *