Clara Wadman
Clara Wadman ser fördelar med e-handel. Foto: Digg.

Njae, beställer inte gärna elektroniskt

Det går trögt med e-handlandet inom offentlig sektor. Nästan var femte statlig myndighet uppger att de inte gör några elektroniska beställningar alls.

Från den 1 april 2019 ska offentlig sektors köp faktureras med e-faktura. Många myndigheter anpassar sig nu till den nya lagen genom att förbättra sitt e-handelsarbete. I allt fler upphandlingar ställs krav på elektronisk fakturering. Andelen e-fakturor inom staten ökar och uppgår nu till 68 procent.

Läget är däremot klart sämre när det kommer till elektroniska beställningar. Det visar den regelbundet återkommande uppföljning av de statliga myndigheternas e-handel som Digg, Myndigheten för digital förvaltning, genomför.

I senaste enkäten, som skickats till 152 myndigheter, uppger nästan var femte att de inte gör några elektroniska beställningar alls. Det är ungefär en lika stor andel som vid tidigare års undersökningar.

– Det finns stora vinster att göra för en organisation som kommer igång att arbeta med e-handel, säger Clara Wadman, utredare på Digg.

Det, trots allt, svagt ökande antalet e-beställningar bedöms främst bero på att de myndigheter som redan har en väl utvecklad e-handel gör fler elektroniska beställningar. Samtidigt står det klart att många myndigheter ännu inte hoppat på tåget.

Enligt Clara Wadman går dessa myndigheter miste om en rad fördelar:

– Förutom tids- och kostnadsbesparingar gör myndigheten med e-handel inköp som baseras på de upphandlade ramavtal som finns. Det innebär att varan eller tjänsten är den bästa utifrån flera aspekter, bland annat det bästa priset.

Till de myndigheter som fram till undersökningsperiodens slut i somras inte kommit igång med att göra elektroniska beställningar hör exempelvis Statskontoret, Luftfartsverket och Tillväxtverket.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *